Přehled genetických testů

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Testování zdraví

|
G E N E T I C K É      T E S T Y     v pdf  zde
GENETICKÉ TESTY


BT – PKD, LAD, LP
MBT – PLL, LAD, LP


Laboratoře – GENOMIA - https://www.genomia.cz/cz/
LABOKLIN - https://cz.laboklin.info/
LABVET - https://www.labvet.cz/
VEMODIA - https://www.firmy.cz/detail/12958075-vemodia-praha-stodulky.html


Vyšetření DNA ke zjištění dědičné vady je jedinečné, velmi specifické vyšetření, které označí jedince
na celý život. Je zapotřebí dbát přesně návodu k odběru vzorku DNA dodaného genetickou laboratoří.
Protože KABT vede genealogii, kam se výsledky vyšetření zapisují a každé nechtěné opomenutí či
nechtěná chyba chovatele může mít velké následky, které ovlivní další generace, je nutné stanovit
přesný postup odběrů vzorků, na jejichž základě se bude výsledek DNA vyšetření zapisovat do
genealogie.
Pokud budou vyšetřována štěňata před dovršením 6 týdnů věku, tedy před tím, než budou zřetelně
označena čipem nebo tetováním, vyšetření bude bráno jako soukromé, pro potřeby chovatele. Pokud
budou již štěňata zřetelně označena čipem nebo tetováním, je povinnost chovatele nechat odebrat
vzorky DNA veterinárním lékařem s praxí pro malá zvířata, který vyplní žádanku o vyšetření s tím, že
nejprve identifikuje štěně čtečkou a na žádanku uvede celé jméno a chovatelskou stanici, číslo čipu
nebo tetování a odebere vzorky DNA. Po té opatří žádanku svým vlastním podpisem a razítkem.
Takto získané výsledky vyšetření budou KABT akceptovány pro zápis do genealogie. Pokud chovatel
ponechá vyšetření na nových majitelích, výsledek testu bude předložen při uchovnění a následně
zapsán do genealogie.
Vzhledem k tomu, že bohudík budou testy DNA na dědičné vady přibývat, je nutné trvat na odběru
genetického materiálu vždy veterinárním lékařem. Tak by měli být ochráněni především chovatelé
ale i klub v případě jakéhokoliv sporu.