Ošetřování uší

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Články o chorobách a zdraví

|

Úvodem je třeba připomenout, že jakékoliv defekty na hlavě zvířete (stejně jako člověka) jsou mimořádně bolestivé. Je proto nanejvýš žádoucí věnovat zvýšenou pozornost prevenci, tedy předcházení vzniku problémů zejména v této části těla.
Je naprosto nutné, aby jste své štěně od malička učili návyku sednout a nechat si sahat na ouška, nos, oči a nechat si otevřít tlamičku. Vytvoříte tím předpoklad pro pozdější možné ošetřování všech míst na hlavě.
Vytvoříte i předpoklad správného předvedení chrupu na výstavě. Je nutné zdůraznit, že tento nácvik trvá dlouho a musí být velmi často opakován. Štěně si musí nechat sáhnout do ouška, nechat si vytřít koutek oka vatou namočenou do borové vody, nebo do jiného desinfekčně-čistícího prostředku.
Ale k věci. Ušní boltec ABT je vztyčený a ušní otvor je volně přístupný. To je v jistém smyslu výhoda i nevýhoda. Výhoda je v tom, že zevní zvukovod je "větrán" a současně vysušován. Otevřený zvukovod je současně vstupní branou pro nečistoty všeho druhu. Při prolézání křovin jsou to drobná semínka a jiné části rostlin, při větru je to drobný písek, při ležení na zemi i drobné kaménky. Ani jedno výše jmenované nepatří do zvukovodu a může způsobit zdravotní potíže. Budiž řečeno, že zevní zvukovod je porostlý chloupky, které brání vniknutí nečistot do ucha ale stejně tak brání jejich samovolnému odchodu ze zevního zvukovodu. Další komplikací psího ucha je, že zevní zvukovod nemá přímý průběh, ale lomí se v téměř pravém úhlu. To bývá jedna z největších komplikací při zánětu zevního zvukovodu a jeho léčení. To už je případ pro odborníka, který posoudí stav a rozsah onemocnění, současně stanoví způsob léčby a druh léků. Amatérské zákroky v tomto směru nemají naději na úspěch. Naopak mohou zhoršit zánět a vytvořit další komplikace. Pokud přejde zánět do chronického stádia, je léčba zdlouhavá, drahá a pro psa i majitele náročná. O tom ať nikdo nepochybuje!

 

Příznaky začínajícího zánětu zevního zvukovodu:
- pes třese hlavou
- zvýšená nervozita psa a bolestivost v krajině ucha na dotyk
- pes nosí hlavu nakloněnou na jednu stranu (níže je postižené ucho)
- je snížena chuť k přijímání potravy, protože pohyb lícních svalů zvyšuje bolestivost postiženého ucha
- čichem je patrný zápach z postiženého ucha a zrakem je patrné zarudnutí vnitřku ucha

Prevence vzniku zánětu zevního zvukovodu:
- pravidelné čištění zevního zvukovodu vlhkým hadříkem namočeným v borové vodě
- čištění je nutné vždy, když se vrátíme z procházky v přírodě, kde pes procházel křovinami, vysokou travou, nebo se vyválel v listí
- pokud zjistíme, že se v zevním zvukovodu objevuje větší množství mazu, vyčistíme zvukovod vatou navlhčenou (jen navlhčenou !) v čistém lékárenském benzinu a namotanou na špejli
- pokud se pes rád koupe a zejména potápí, vždy vysušíme zevní zvukovod od vody a vyčistíme od případných vodních řas

Na závěr jedna rada a jedno důležité upozornění!
- prevence jakékoliv choroby je lacinější, ušetří majiteli psa práci i čas a psovi bolest
- pozor ! pes stižený zánětem zevního zvukovodu může výrazně změnit své chování až k nebezpečné agresivitě, dávejte proto pozor na děti, aby nedošlo k vážnému úrazu pokousáním !

 

MVDr. Simona Mullerová
MVDr. Jiří Ohlídal