Zpráva DR 2018

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zpráva Dozorčí rady

.

DR přezkoumala řádnou účetní uzávěrku za účetní období 7.9. 2017 až do 13.9.2018 a neshledala v ní žádné nesrovnalosti, veškeré pohyby klubových financí jsou v naprostém pořádku.

DR také v průběhu uvedeného období kontrolovala měsíční výpisy s aktuálním stavem bankovního účtu, které získala od ekonoma klubu ke kontrole vždy v e-mailu. Předseda DR má přístup k účtu, takže kontrola probíhala průběžně.

Během roku nevznikly žádné situace, které by musela DR řešit. Pouze na výstavě v Brně byl jeden pes zařazen do nesprávné třídy, pes třídu vyhrál a byl mu udělen titul CAC, což nakonec výbor řešil ve spolupráci s ČMKU, titul bude vystavovateli odebrán. Přihlášky na výstavu mají dvojí kontrolu, aby se pro příště zamezilo podobné situaci.

Dozorčí rada vyzývá členy spolku, aby dodržovali řádné termíny stanovené OŘ k zasílání dokumentace poradkyni chovu a na plemennou knihu.

Závěrem: Dozorčí rada vyzývá členy, aby se chovali v souladu s platnými Stanovami a nepoškozovali dobré jméno spolku a jeho členů .

Předseda DR: Zuzana Kopačková, členky: Petra Honsová, Petr Savula