Internetová schůze dozorčí rady ve dnech 9. 12. 2013 - 5. 1. 2014

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Internetová schůze dozorčí rady ve dnech 9. 12. 2013 - 5. 1. 2014

Program:
1. Pročtení návrhu Stanov klubu vypracovaných oficiálně osloveným právníkem JUDr. Ticháčkem.
2. Podrobné projednání předkládaných návrhů pro ČLSCH 2014 (Stanovy, Jednací řád, Kárný řád, Volební řád).
3. Předkládané návrhy na ČLSCH 2014 budou předloženy do 12. 1. 2014 k připomínkování výboru KABT.
4. Předkládané návrhy na ČLSCH 2014 budou předloženy do konce ledna 2014 k pročtení Mgr. Drozdové.
5. Návrhy (Stanovy, Jednací řád, Kárný řád, Volební řád) budou zveřejněny na webu KABT do konce ledna 2014 pro členy KABT.

Přítomni: Zuzana Kopačková, Dana Sudová, Mgr.Sylva Kristiánová