Zpráva DR 20.9.2021 - PM použité na ČLSCH

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Vážení členové,

Při každoroční kontrole plných mocí, zejména pak plných mocí chovatelů, kteří mohou hlasovat v otázkách chovu, dozorčí rada zjistila, že byla neoprávněně použita jedna plná moc od chovatelky, která odchovala pouze jeden vrh. Plná moc byla použita při hlasování o chovu. Překvapivé je, že tato plná moc byla udělena poradkyni chovu, která si snadno najde, který chovatel může hlasovat v otázkách chovu.

Dozorčí rada doufá, že nešlo o snahu zmanipulovat hlasování, nýbrž o omyl.

Členky DR. Zuzana Kopačková

Dana Sudová

Konstancie Dřínková