Zákon o chovu "nebezpečných" psů - stanovisko KABT

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zákon o chovu "nebezpečných" psů - stanovisko KABT


tanovisko výboru KABT k připravovanému návrhu zákona

V nedávné době jsme měli možnost zaznamenat v informačních mediích, že se připravuje návrh zákona, který by reguloval podmínky držení a chovu tak zvaných „bojových plemen“. Nutnost takového zákona je zdůvodňována řadou případů, ve kterých došlo k poranění člověka psem. Toto je velice závažné – jedná se o poranění dětí, řadě poraněných zůstanou zdravotní nebo kosmetické důsledky trvale, patrně naprosté většině zůstanou následky psychické. Některé případy skončily smrtí člověka. Z tohoto pohledu je nějaká regulace nutná a dá se předpokládat, že nějaká regulační opatření získají i značnou podporu veřejnosti neznalé problematiky.

O připravovaném návrhu zákona víme pouze to, co bylo zveřejněno v mediích. Předem však se domníváme, že jeho případným přijetím se žádným způsobem nesníží možnost poranění člověka psem, pouze se výrazně omezí možnosti chovu některých plemen.

Bojová plemena jako taková neexistují. V podstatě jde o vybranou skupinu plemen, z nichž některá ani nemají fyzické dispozice vážnější poranění způsobit. V některých státech seznamy „bojových plemen“ existují, zařazována jsou tam však plemena různá.

Zákon by se patrně týkal „bojových plemen a jejich kříženců“ – ve skutečnosti tedy především jedinců s průkazem původu, kteří v tomto průkazu mají napsáno, ke kterému plemeni patří. Tito jedinci jsou však potomky chovných jedinců, tudíž musí splňovat požadavek FCI, ČMKU i jednotlivých chovatelských klubů, který přímo zakazuje použití agresivních jedinců v chovu.

Už i některé čistokrevné psy, leč bez PP, lze vydávat za jiné, nebojové plemeno a zjišťovat u kříženců, kříženci kterých plemen jsou je natolik náročné, že se tím pravděpodobně zabývat nikdo nebude. Pokud někdo chová zvířata bez PP nebo křížence, chov není nijak řízený a záleží pouze na chovateli, zařadí-li si do chovu zvířata agresivní, či nikoliv. Čili nějakým způsobem budou znevýhodněni především ti, kteří se snaží chovat podle nějakých regulí.

Všechno je to nakonec o lidech – o tom, aby majitelé svého psa patřičně vychovávali, na veřejnosti se s ním pohybovali tak, aby předcházeli všem konfliktům a pokud ho mají v kotci či zahradě, aby byl dostatečně zajištěn proti možnostem jeho nežádoucích samostatných vycházek. Problém však nelze svádět pouze na majitele psů – maminky by si měly uvědomit, že nemohou posílat děti, aby si pohladily neznámého psa, aniž by se předem zeptaly majitele, naopak je musí učit, že cizího psa se sice nemusí bát, ale mají ho nechat na pokoji. Vleze-li někdo do areálu, hlídaného psy, musí si uvědomit možné následky – ti psi mají obranu majetku svého pána přímo v pracovní náplni….

Všechno je to o tom, aby pejskaři neomezovali a neohrožovali se svými psy ty ostatní nepejskaře a naopak nepejskaři neobtěžovali a nenapadali pejskaře. O vztazích mezi lidmi navzájem. Tyhle vztahy, případně i sankce za jejich porušení, jsou řešeny řadou vyhlášek a zákonů – počínaje místní vyhláškou, stanovující kde a za jakých podmínek se může pes pohybovat a konče Trestním zákoníkem. Pokud tohle bude respektováno, případně využity možnosti trestního postihu, žádný nový zákon není zapotřebí.

Jestliže si někdo chce kvůli zvýšení svého sebevědomí pořídit psa „bojového plemene“ a vychovat ho k agresivitě, navrhovaný zákon mu v tom patrně nezabrání – najde si jiné podobné plemeno, resp. křížence. Žádný nový zákon nepomůže.

Chovatelé musí uvažovat, zda jednotlivým zájemcům je možné vůbec prodat štěně, musí je důkladně poučit, jak psa vychovávat. Všichni majitelé psů musí se svými psy provádět veškerou činnost tak, aby nevznikaly žádné problémy. Všichni, kteří mají rádi psy musí vysvětlovat ve svém okolí jak se ke psům chovat.

Jménem klubu jsme požádali ČMKU, aby se k nutnosti a dopadu připravovaného zákona vyjádřila – netýká se to pouze bulterierů. Oznámili jsme, že jako klub budeme veškeré tyto jejich aktivity podporovat.

Pes je, v této přetechnizované době, pro řadu lidí jediným pojítkem s přírodou. Pro některé je přímo bulterier jediným kamarádem a smyslem života. Jako klub jsme odpovědni za chov bulteriéra v ČR. Takže pro to všichni musíme něco udělat.

výbor KABT, 14. března 2008