11/05/2019 - Svod Babylon

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

MBT

ALEXANDRA CAHILL BULLEAGUE

V-37,5 cm

B3,C1,D1,F2,CH1,M4

ALL RIGHT REE MAGNUS ZERET

V - 41 cm

B3,C1,D1,E2,M1,N0-,ZZ3

ARI SITH REE MAGNUS ZERET

V - 38 cm

B3,C1,D1,E2,F2

ATOMIC ASMODDEUS

V - 40 cm

B3,C1,D1,E3,F2,K1,M1,ZZ1,3

BARLEY MINI Z ČERCHOVSKÉ ZAHRADY

V - 37,5 cm

B1,C1,CC1,D1,ZZ1

BRANDY ASMODDEUS

V - 38 cm

A01,B3,C1,D1,F2,K1,M1,ZZ1

DAISY BIG MINI

V – 34 cm

B3,E2,F2

DERIA BERENICA DOMIN – JR

V – 35,5 cm

B2,D1,Ex3,F3x

DULCINEA DEL TOBOSO

V – 37 cm

B2,C1, D1,F1,K1,M1+4,ZZ2

EGON ESPRIT SATYA

V – 36,5 cm

B3,D1,F2,M1,V1,ZZ1

ELFIN EVELYN INDIGOU

V – 40 cm

B3,C1, D1,K1,M1,ZZ1

HÉRA FOR MZM BULL OF TRIGON

V – 31 cm

B2,C1,E3,H1,M3,T1+,ZZ1

SAY SOMETHING MARSO

V – 36 cm

B2,CC1,F2 (Jeden),M1,ZZ1

U2 MARSO

V – 38 cm

B3,M1,T2,ZZ1

LANCER LAND PROPAGANDA

V – 36 cm

B3,C1,D1,E2,ZZ1

ORAY DU VAL DE SERBONNES

V – 38,5 cm

B3,C1,E2,F1,H1,K1,M1,ZZ1

ZANUSSI ZONA BULLS

V – 36 cm

B3, ZZ1

ALL STAR VON LEBENEWIC

V – 36 cm

B3,C1,D1,F1,K1,M1,ZZ1

BINGO ASMODDEUS

V – 39 cm

A1,B3,C1,CC1,D1,M2,O3,ZZ2

BLACK JACK BULL EL BONITO

V – 38,5 cm

B3,C1,E2,F2,M4,ZZ1

FAITH OF ANMAJOON

V – 33 cm

B3,C1,D1,F1(Jeden),K1,ZZ1