Výsledky 2014

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz