Smlouva KABT s ČMKJ

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Smlouva KABT s ČMKJ

S platností od 1. 1. 2009 uzavírá KABT s ČMKJ smlouvu o vedení plemenné knihy a vystavování průkazů původu štěňat pro Klub Anglického Bullterriera.

Smlouva uvádí některé termíny, které je nutno dodržovat, resp. možnosti, které lze využít, proto uvádíme výtah těch nejdůležitějších bodů.

Ve smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti klubu, resp. jednotlivých chovatelů/majitelů vůči ČMKJ:

- předávat jednotně včas řádně (čitelně, úplně apod.) vyplněné údaje o vrhu štěňat do 28 dnů od data vrhu štěňat k přidělení zápisových čísel.

- Poradce chovu zabezpečí doporučení chovu pouze u jedinců splňujících podmínky chovnosti v ČR příp. v zahraničí, pokud se jedná o zahraniční krytí (opis PP zahraničního psa musí být dodán nejpozději s přihláškou zápisu vrhu štěňat).

- Klub zajistí zasílání podkladů k vystavování PP do 3 měsíců od data vrhu štěňat.

- Součástí přihlášky vrhu je krycí list a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP psa včetně dokladu o chovnosti. Podkladem pro zápis do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá chovatelský klub. Při prvním vrhu feny musí chovatel zaslat jednotě k přihlášce zápisu vrhu štěňat fotokopii chovatelské stanice, originál PP feny a má-li tento i přílohu, tuto rovněž připojit.

- Zasílat včas získaná nová ocenění z výstav (tj. buď fotokopie diplomu „šampion“) , příp. fotokopie PP psa/feny k doplnění databáze chovných jedinců.

Práva a povinnosti ČMKJ:

ČMKJ je povinna vykonávat následující služby a úkony:

- zápis importu – provádí se při předem objednané návštěvě na místě na počkání, nebo do 10 pracovních dnů po doručení PP psa/feny

- vystavení přílohy PP na základě požadavku chovatele (písemný, telefonický, elektronický) obratem

- potvrzení PP (CHOVNÝ PES – CHOVNÁ FENA) - provádí se při předem objednané návštěvě na místě na počkání, nebo do 5 pracovních dnů po doručení přihlášky k zápisu vrhu štěňat.

- Vystavení přepisu a duplikátu PP v případě, kdy dojde k poškození, znehodnocení či ztrátě originálního PP.

Přepis - provádí se při předem objednané návštěvě na místě na počkání, nebo do 10 pracovních dnů po doručení PP psa/feny

Duplikát se vystavuje do 10 pracovních dnů od uplynutí čekací doby od zveřejnění žádosti o vydání duplikátu PP v kynologických mediích (webové stránky ČMKJ, časopisy Pes přítel člověka a Myslivost.

- Pro vyhotovení přepisu PP v případě jeho zničení je nezbytné předložit jednotně poškozený znehodnocený PP.

- Pro vyhotovení duplikátu PP, t. zn. V případě jeho ztráty, si vyžádá vlastník předepsaný tiskopis sloužící k tomuto účelu.

- Zpracování přihlášky k zápisu vrhu štěňat - provádí se při předem objednané návštěvě na místě na počkání, nebo do 5 pracovních dnů po doručení přihlášky k zápisu vrhu štěňat.

- Bezplatné vedení číselné řady

- V případech, kdy vrh bude čipován, přidělí plemenná kniha pouze čísla zápisu. V případech, kdy vrh nebude čipován, přidělí plemenná kniha číslo zápisu, které je zároveň tetovacím číslem štěněte. Přidělení čísel zápisu se provádí: při předem objednané návštěvě na místě na počkání, nebo do 5 pracovních dnů po doručení přihlášky k zápisu vrhu štěňat.

- Vedení plemenné knihy, tj. zapisování a doplňování údajů do databáze plemenné knihy o získaných nových oceněních (fotokopie diplomů získaných ze šampionátů, případně z PP jedinců) se provádí zdarma na základě podkladů zaslaných chovateli.

Ceny služeb plemenné knihy členům:

Vydání PP 300,- Z toho klubu 75,-

Chovnost psa/feny 150,-

Příloha PP 50,-

Zápis importu / zahraniční krytí 300,-

Přepis PP 450,-

Vystavení duplikátu PP 600,-

Přidělení čísel zápisu 50,- (50,- Kč za vrh)

Po dobu 5 let je ceny možno změnit pouze se souhlasem obou stran.