Smlouva o poskytování chovatelského servisu nečlenovi KABT

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Smlouva o poskytování chovatelského servisu nečlenovi KABT

uzavřená mezi

 

Nečlenem:

jméno, příjmení………………………………………………………………………………….

kontaktní adresa včetně PSČ:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

telefon:

email:

 

a

Klubem Anglického Bull Terriera

 

Nečlen

1/ prohlašuje,

že se seznámil s řády a směrnicemi ČMKU, týkajících se chovu a veřejného vystoupení zvířat v platném znění na stránkách www.cmku.cz,

zejména:

a Organizačním řádem KABT v platném znění na stránkách (www.bulterierclub.com) a zavazuje se je plně dodržovat.

 

2/ žádá o poskytování chovatelského servisu (vystavení krycího listu pro vlastní fenu, uchovnění a zařazení do seznamu krycích psů vlastního psa), pro fenu nebo psa plemene anglického bulteriera standardní velikosti s platným průkazem původu a přiděleným číslem zápisu plemenné knihy ČMKJ.

 

3/ může žádat o vystavení krycího listu na krytí feny, pouze tak, aby porod po krytí na podkladě tohoto krycího listu neproběhl v kalendářním roce, kdy tato fena již porodila a následně odchovala štěňata (lhostejno zda s PP nebo bez).

 

4/ je povinen na žádost poradce chovu, resp. výboru KABT, umožnit kontrolu vrhu včetně odběru vzorků pro určení rodičů štěňat.

 

KABT

 

1/ se zavazuje k poskytování uvedeného servisu (vystavení krycího listu pro vlastní fenu, uchovnění a zařazení do seznamu krycích psů vlastního psa) za předpokladů splnění všech náležitostí nečlenem.

 

2/ si vyhrazuje právo při závažném porušení povinností nečlena od smlouvy odstoupit bez jakékoliv náhrady, případně i požadovat od plemenné knihy nevydání průkazů původu.

 

Poplatky za služby

 

1/ jsou uvedeny v příloze smlouvy a jsou splatné předem – žádost o jednotlivou službu musí být doložena potvrzením o zaplacení.

 

Platnost smlouvy, krycích listů a zápisu do seznamu krycích psů

 

1/ Smlouva se uzavírá na období 1 kalendářního roku – to znamená, že končí nejpozději 31. 12. toho roku, na který byla uzavřena.

 

2/ Platnost krycích listů na kterých je uvedena fena nebo pes nečlena končí nejpozději současně s platností smlouvy. Stejně tak i pes bude uveden na seznamu = bude ho možno psát na krycí list pouze do konce příslušného roku. Je-li krycí list vystaven například na podkladě smlouvy na rok 2009 a nedojde-li do 31. 12. 2009 ke krytí, je nutné uzavřít novou smlouvu a vystavit nový krycí list!

 

3/ Smlouva nabývá platnosti zaplacením příslušného poplatku a doručením potvrzení o platbě + vyplněného formuláře smlouvy místopředsedovi  na adresu:

Radek Hradecký

Nový Spálenec 19

345 32 Česká Kubice

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4/ Potvrzení o platbě za uzavření smlouvy si uschovejte – slouží i jako potvrzení o uzavření smlouvy.

 

 

datum a podpis podpis nečlena:

 

 

 

Příloha 1

 

Ceník služeb:

 

platby provádějte na účet: 157469587/0600

uveďte i příslušný variabilní symbol:

 

služba

cena

Variabilní symbol

Uzavření smlouvy

500,-

550

Vystavení krycího listu

500,-

110

Uvedení v seznamu krycích psů

500,-

660

 

Potvrzení chovnosti v PP psa nebo feny, vystavení PP, exportní PP, přiznání šampionátů a další zápisy do PP provádí plemenná kniha, resp. ČMKU a účtuje podle svých ceníků.

 

Účast na popisných svodech a výstavách pořádaných KABT není vázána na členství nebo smlouvu, zvýhodněné poplatky jsou určeny pouze členům klubu.

 

 

SMLOUVA KE STAŽENÍ ZDE: smlouva_neclenovi_kabt.doc