Platební řád

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

PLATEBNÍ  ŘÁD

Členský příspěvek se platí na rok a jeho výše pro nové členy 500,- Kč, pro členy stávající 400,- Kč, splatnost vždy k poslednímu lednu. Po tomto datu platí i pro stávající členy poplatek 500,- Kč.

 

Poplatky

 

Za vystavení krycího listu 0,- Kč

Za expresní krycí list 500,- Kč - hradí majitel feny

 

Za chovný svod - 200,- Kč - člen klubu

- 500,- Kč - nečlen

- 500,- Kč - pes nepřihlášený předem, hotově

 

Výše výstavních poplatků je vždy vyčíslena na propozicích výstavy

 

Ceník inzerce do ročenky klubu KABT

Pro členy klubu

- vnitřní barevná strana A5 500,- Kč

- barevná zadní strana obálky A5 700,- Kč

Pro nečleny - ceny jsou dvojnásobné

 

 

Veškeré platby plaťte výhradně na účet klubu.

Bankovní spojení (číslo účtu): 157469587/0600

Pokud platíte složenkou, adresa majitele účtu je:

Klub Anglického Bull Terriera

Lešanská 1176/2a,Chodov, 141 00 Praha 4

 

Variabilní symboly pro jednotlivé peněžní operace:

 

Krycí list 111

 

Krycí list (expresní) 115

 

Poplatek za svod 222 - platí se na místě konání svodu

 

Výstavní poplatek 444

 

Inzerce 333

 

Členský příspěvek 555

 

Barvářské zkoušky 600

 

Administrativní poplatek za porušení OŘ 666