O plemeni

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Standard bull terriera (dle FCI)

 

 

05.01.2011/EN

FCI-Standard č. 11

 

BULL TERRIER
BULTERIÉR

 

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

 

Překlad: Ing. Kateřina Bečková

 

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010.

 

VYUŽITÍ: Teriér.

 

KLASIFIKACE FCI:

Skupina 3 Teriéři

Sekce 3 Teriéři typu bulteriéra

Pracovní zkoušky volitelně.

 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: První standard plemene vypracoval v roce 1850 James Hinks, který prováděl selekci na hlavu vejčitého tvaru. Toto plemeno bylo poprvé vystavováno ve své dnešní podobě na výstavě v Birminghamu v roce 1862. Klub Bull Terrier Club byl založen v roce 1887. Skutečnou zajímavostí tohoto plemene je, že standard říká poměrně uváženě, že „Nejsou stanoveny výškové ani váhové limity, ale pes musí působit dojmem maximální substance pro psa dané velikosti v odpovídající kvalitě a pohlaví. Pes musí vždy působit vyváženým dojmem.“

Menší varianta bulteriéra je známá již z první poloviny 19. století, ale její obliba před první světovou válkou klesla a z registru anglické kynologické organizace Kennel Club byla vyřazena v roce 1918. V roce 1938 se o oživení postaral plukovník Richard Glyn a skupina spřízněných nadšenců, kteří založili klub Miniature Bull Terrier Club. Standard miniaturního bulteriéra odpovídá standardu bulteriéra s výjimkou limitu výšky.

 

CELKOVÝ VZHLED: Pes silné konstituce, svalnatý, vyvážený a aktivní, s bystrým, rozhodným a inteligentním výrazem. Jeho jedinečnou vlastností je klabonosá hlava vejčitého tvaru. Bez ohledu na velikost musí být jasně vyjádřen pohlavní výraz – psi samčí a fenky samičí.

 

CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT: Udatný, odvážného ducha, milující zábavu. Je vyrovnaného temperamentu a je schopen disciplíny.

řebaže je tvrdohlavý, je mimořádně přátelský k lidem.

 

 

HLAVA: Hlava dlouhá, mohutná a správně hluboká, nikoliv však hrubá. Při pohledu zepředu má hlava vejčitý tvar a je zcela vyplněna. Na jejím povrchu nejsou žádné prohlubně ani prolákliny. Profil je od vrcholu mozkovny ke špičce nosu mírně zakřivený dolů.

LEBEČNÍ PARTIE:

Mozkovna: Temeno mezi ušima je téměř ploché.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Měla by být černá. Špička nosu je zahnutá dolů. Nosní otvory jsou dobře vyvinuté.

Pysky: Suché a přiléhající.

Čelisti / zuby: Dolní čelist hluboká a silná. Zuby jsou zdravé, čisté, dobré velikosti, pravidelně rozmístěné s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Oči: Zdají se být úzké a trojúhelníkové, šikmo posazené, černé nebo co nejtmavěji hnědé, takže se zdají být téměř černé, a mají pronikavý lesk. Vzdálenost od špičky čenichu k očím je poněkud větší než od očí k vrcholu mozkovny. Modré nebo částečně modré oko je nežádoucí.

Uši: Malé, tenké a nasazené blízko sebe. Pes by měl být schopen uši udržet toporně vzpřímené. V takovém případě uši směřují přímo vzhůru.

 

KRK: Velmi svalnatý, dlouhý, klenutý, od plecí se zužuje k hlavě a nemá volnou kůži.

 

TRUP: Trup je dobře zaoblený, se znatelným klenutím žeber a velkou hloubkou od kohoutku k hrudní kosti, takže hrudní kost je blíže zemi než břicho.

Hřbet: Krátký a pevný, hřbetní linie probíhá za kohoutkem vodorovně, bedra jsou mírně klenutá.

Bedra: Široká, dobře osvalená.

Hrudník: Při pohledu zepředu široký.

Dolní linie a břicho: Od hrudní kosti k břichu tvoří ladnou křivku směřující vzhůru.

OCAS: Krátký, nízko nasazený a vodorovně nesený. U kořene je silný a zužuje se do jemné špičky.

 

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Pes musí stát pevně na končetinách a ty musí být postaveny dokonale rovnoběžně. U dospělých psů délka hrudních končetin přibližně odpovídá hloubce hrudníku.

Plece: Silné a svalnaté, aniž by byly příliš těžké. Lopatky široké, ploché a těsně přiléhající ke stěně hrudníku. Jejich sklon dozadu je výrazný, směřují šikmo vzhůru. V ramenním kloubu svírají lopatky téměř pravý úhel s pažní kostí.

Loket: Držen přímo a je silný.

Předloktí: Hrudní končetiny mají velmi silné kosti s kruhovým průřezem.

Přední nadprstí (zápěstí): Svisle postavené.

Přední tlapy: Kulaté a kompaktní, s dobře klenutými prsty.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Pánevní končetiny při pohledu zezadu rovnoběžné.

Stehno: Svalnaté.

Koleno: Kloub je dobře zaúhlený.

Lýtka a holeně: Dobře vyvinuté.

Hlezna: Dobře zaúhlená.

Zadní nadprstí (nárt): Kosti k tlapě krátké a silné.

Zadní tlapy: Kulaté a kompaktní, s dobře klenutými prsty.

CHODY / POHYB: Pohyb je pevně svázaný, plynulý a pokrývající půdu volnými, lehkými dlouhými kroky, typicky působí elegantně a čile.

V klusu je pohyb vpředu i vzadu rovnoběžný, ke středové linii směřuje jen ve vyšších rychlostech; hrudní končetiny dosahují daleko dopředu a pánevní končetiny se plynule pohybují v kyčlích, dobře pruží v kolenou i hleznech a poskytují pohybu silný impuls vycházející zezadu.

 

KŮŽE: Těsně obepíná tělo psa.

OSRSTĚNÍ:

Srst: Krátká, hladce přiléhající, rovná a na omak drsná s jemným leskem. V zimě se může vyskytovat jemná podsada.

 

Barva: U bílých je srst čistě bílá. Pigmentace kůže a znaky na hlavě se nepenalizují. U barevných jedinců barva převládá; Všechny odstíny jsou rovnocenné, žíhané se dává přednost. Černá žíhaná, červená, žlutá a tříbarevná jsou přijatelné barvy. Tečkování v bílé srsti je nežádoucí. Modrá a játrová jsou vysoce nežádoucí.

 

VELIKOST A HMOTNOST:

Nejsou stanoveny výškové ani váhové limity, ale pes musí působit dojmem maximální substance odpovídající kvalitě a pohlaví.

 

BULL TERRIER MINIATURE
MINIATURNÍ BULTERIÉR

Standard miniaturního bulteriéra odpovídá standardu bulteriéra s výjimkou následujících bodů:

 

VELIKOST A HMOTNOST: Výška by neměla přesáhnout 35,5 cm (14"). Pes musí působit dojmem substance odpovídající jeho velikosti. Váhové limity nejsou stanoveny. Pes musí vždy působit vyváženým dojmem.“

 

VADY:

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být posuzována jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

 

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY

· Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.

· Modré oko

· Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

 

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

 

 

 

Zdroj ČMKU: http://cmku.cz/soubory/plemena/11_bulterier.doc