Klubové poplatky

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Klubové poplatky

Plaťte složenkou nebo bezhotovostně.

 

Pokud platíte složenkou, adresa majitele účtu je:

Klub Anglického Bull Terriera
Lešanská 1176/2A
Chodov, 141 00 Praha 4

 

 

Členství vzniká odesláním vyplněné online Přihlášky do KABT a zaplacením ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

 

Poplatek za členství: viz. Čl.1, Platebního řádu KABT

                           

Originál doklad o zaplacení slouží jako doklad o členství - uschovejte.

 

Bankovní spojení (číslo účtu): 157469587/0600

 

Variabilní symboly pro jednotlivé peněžní operace:

 

 

Krycí list: 111

Poplatek za svod: 222  

Výstavní poplatek: 444

Inzerce: 333

Členský příspěvek: 555 - K prodloužení členství je třeba opětovně vyplňit Registrační kartu Originál dokladu o platbě si uschovejte – slouží jako doklad o členství. Kopii dokladu přiložte k Registrační kartě

Barvářské zkoušky: 600

Aministrativní poplatek za porušení OŘ - 666 

 
IBAN: CZ45 0600 0000 0001 5746 9587 SWIFT kód BIC : AGBACZPP

 

Poplatek za vystavení krycího listu: 300 Kč

 Zkontrolujte datum splatnosti !

 

Poplatek za chovný svod.

  200 Kč – člen klubu

1000 Kč – nečlen

1000 Kč – nepřihlášený předem online přihláškou

 

Veškeré platby plaťte výhradně na účet klubu.

Ve věci členských záležitostí se obracejte na ekonoma klubu pana Radka Hradeckého.