Výpis ze zkušebního řádu pro zk. z výkonu lov. psů

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

Účast na zkouškách

Zkoušek se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu FCI a po dosažení věku min. 10 měsíců, při norování a zk. barvářů 12 měs. Feny březí více jak 30 dnů, feny do 6 týdnů po porodu a háravé feny nemohou být zásadně připuštěné na zkoušky ani ve zvláštní skupině. Na zk. mohou předvádět psy i nezletilí vůdci starší 15 let.

Známkování a výsledná klasifikace

Známky za výkon z jednotlivých předmětů jsou: 4 – výborně, 3 – velmi dobře, 2 – dobře, 1 – dostatečně, 0 – nedostatečně

Důležitost a obtížnost každé disciplíny je vyjádřena koeficientem, kterým se udělená známka násobí. Výsledné číslo je počet bodů, který pes získal z dané disciplíny. Sečtením bodů ze všech disciplín dostaneme celkový počet bodů. V tabulkách pro jednotlivé druhy zk. je uveden nejnižší počet bodů, kterého je třeba k dosažení I,, II., nebo III.ceny. Při stejném počtu bodů u více jedinců má přednost chovný jedinec před nechovným, mladší před starším.

Psi, kteří prokazatelně zvěř načínají se ze zk. vylučují.

Barvářské zk. teriérů - BZ

1. Vodění na řemeni

2. Odložení

3. Práce na pobarvené stopě nejméně 12 hod. staré

4. Následování

5. Nahánění

Barvářské zk. honičů - BZH

1. Vodění na řemeni

a) na řemeni

b) volně

2. Odložení

a) na řemeni

b) volně

3. Dosled černé zvěře po uměle založené nepobarvené stopě

a) na řemeni

b) volně (hlásič nebo oznamovač)

4. Chování u střelené černé zvěře

5. Poslušnost

Poslušnost

Rozhodčí sleduje během celých zk., jak pes reaguje na povely vůdce. Je-li pes v pohybu za zvěří a sleduje ji a nereaguje na přivolání, rozhodčí nehodnotí jako neposlušnost. Pes, který se vzdálí na 30 min., je vyloučen.

Vodění na řemeni

Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat tahat. Nemá se zaplétat do keřů nebo omotávat okolo stromů.

Následování volné nebo na řemeni

Zkouší se na lesní cestě, před prací na pobarvené stopě. Vůdce postupuje velmi pomalu, pes má jít volně neupoutaný, nebo upoutaný na volném řemeni, za ním nebo vedle jeho levé nohy. Asi po 50 krocích se vůdce zastaví, okamžik vyčká na místě (10 - 15s.). Pes musí zůstat v klidu stát, sedět nebo ležet. Opět se rozejdou a asi po 50 krocích zastaví, vůdce sejme z ramene pušku a vystřelí. Pes musí zůstat klidný.

Práce na pobarvené stopě

Pobarvená stopní dráha má být dlouhá asi 650 kroků s dvěma změnami směru. Pro založení jedné dráhy se použije max. 0,5 litru krve.

Práce na řemeni nebo volně.

Pes má po přiložení na barvu ukázat nástřel a na povel vůdce sledovat stopní dráhu. Stopu sleduje na plně rozvinutém, nejméně 5m dlouhém řemenu nebo volně v těsném kontaktu s vůdcem. Pes má postupovat volně a klidně, má se držet stopní dráhy. Sejde-li z ní, může ho vůdce zastavit, sám najít barvu (ukázat ji rozhodčímu), psa na tom místě opět přiložit na stopu a pokračovat. Pes se má držet pobarvené stopy, nesmí sledovat křižující stopy zdravé zvěře. Takovou stopu může však ukázat až do vzdálenosti 15 kroků, vrátit se ale zpět. Ztratí-li pes dráhu a vůdce to nezpozoruje, musí rozhodčí vůdce zastavit a vyzvat ho, aby sám ukázal poslední barvu. Psa na dráhu opět přiloží a pokračuje v práci. Po každé takové opravě se snižuje známka o jeden stupeň. Sejde-li ze stopy čtyřikrát a práci nedokončí, dostává známku 0. Celou dráhu musí vypracovat max. za 1 hod.

Odložení

Volně odložený pes bez známého pro něho předmětu, přivázaný nebo odložený volně u známého mu předmětu musí zůstat klidně na určeném místě nejméně 5 min. Přitom se vůdce vzdálí z jeho dohledu. Když se pes během těchto limitních 5 min. ze svého místa vzdálí, dostane známku 0. Je-li pes při odložení neklidný a poodejde za vůdcem na vzdálenost do 10 kroků, dostane známku nejvýše 2. Je-li odložený pes upoután na řemeni nebo odložen volně se známým mu předmětem, snižuje se mu známka za výkon o jeden stupeň. Když pes uvázaný na řemeni při odložení kňučí nebo se smýká, je hodnocen známkou 0. U zk. BZH - časový limit je 10 min., kdy se po uplynutí prvních 5 min. vystřelí.

Dosled černé zvěře po uměle založené nepobarvené stopě

Stopa divočáka se zhotoví spárkami ze zadních běhů střeleného divočáka živé váhy nejméně 50kg. Časový limit zk. je 1 hod. Dráha je dlouhá 650m se dvěma změnami směru.

a)vodič (dosled na řemeni)

Pes pracuje na rozvinutém řemeni, pracuje přímo na stopě nebo může jít ,,pod větrem“ do vzdálenosti 20m od stopy. Větší vzdálenost se posuzuje jako sejití ze stopy, následuje opravné nasazení psa a snížení známky o jeden stupeň. Asi 100m od založené zvěře je označené místo, kde vůdce vypustí psa z řemenu a nechá psa divočáka volně najít. Vůdce zůstane stát na místě a rozhodčí sleduje psa, jak se chová u zvěře.

Nahánění

Zkouší se v houštinách. Pes má leč systematicky a ochotně prohledat, zvěř najít a nahánět na střelce. Max. doba zkoušení je 10 min.

Existuje mnoho výhod dobrého života. Ale může drogy nám pomoci? Diflucan (flukonazol), jeden z nové skupiny triazolových antimykotické činidel, je dostupný ve formě prášku pro přípravu perorální suspenze. Tam bylo jen několik příkladů. Mnoho lidí si myslí o Cialis. Téměř každý člověk ví alespoň něco o tom, . Otázky, jako je , odkazují na různé typy zdravotních problémů. Známky pohlaví zdravotních problémů u mužů patří nemožnost udržet erekci dost pro sex funkce. Běžným třída antidepresiv, které zahrnují Paxil, může důvod obtěžovat v posteli. While Cialis je považován za dostatečně bezpečné samy o sobě, nicméně, pohlaví odborníci říkají, že medicína smíchání s omamným látkám by mohlo být nebezpečné. Neberte léky out-of-datle. Vezměte je na prodejně vaší místní farmacie, která se bude nakládat z nich pro vás.