Výborové schůze 2018

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy a zprávy

 


Internetová schůze 1/18

 

Dne 15.1.2018 proběhla internetová schůze výboru

 

Přítomni: Radek Hradecký, Kateřina Šotolová, Dana Sudová, Jaroslav Pavel, MVDr. Markéta Pacltová

Za dozorčí radu: Zuzana Kopačková a Petra Honsová

  • Projednání DNA testu na LAD u BT i MBT. Výbor rozhodl všemi hlasy, že tento test, jenž je zatím prováděn pouze v zahraničí, bude dobrovolný. Počet postižených štěňat u nás, z případů, které jsou známy, není alarmující. V okamžiku, bude-li test prováděn i v ČR, výbor na základě rozhodnutí ČLSCH test převede na povinný nebo nadále zůstane dobrovolný.
  • Dalším bodem schůze byly svody, které proběhnou při našich výstavách. V květnu provede svod paní Ing Daňková, v červenci paní Tvrzová a v září paní Maršálová. Všechny dámy budou zároveň Hlavními vedoucími výstav.
  • Zjišťovali jsme stav naší genealogie, kdy se paní Šotolová snažila dovolat panovi Mlnaříkovi, který se buď vymlouvá, že nemá čas, nebo nebere telefony. Situace se bude  řešit zadáním opravy genealogie někomu jinému.  

 

                      Nabídka pracovišť podporující DNA test na LAD

 

 

           Zapsala: MVDr. Markéta Pacltová


Internetová schůze 2/18

 

Dne 22.1.2018 se konala internetová schůze výboru.

 

Přítomni: MVDr Markéta Pacltová, Radek Hradecký, Kateřina Šotolová

Za DR Zuzana Kopačková

 

                Jediným bodem jednání byla genealogie.

Podařilo se nám spojit se se správcem genealogie panem Mlnaříkem, který přislíbil opětovné plné zprovoznění genealogie tak, jak bylo odsouhlaseno na ČLSCH.

                Komunikací se správcem je pověřena Kateřina Šotolová.

 

Výbor zvažuje i možnost, že by se genealogie pro velké časové prodlevy předala jinému správci

 

 

            Zapsala: MVDr. Markéta Pacltová


Internetová schůze 3/18

Dne 22.1.2018 se konala internetová schůze výboru k vyplacení jednorázové odměny webmasterovi za obnovení a zprovoznění klubových internetových stránek.

Přítomni: Petra Fišerová, Jitka Zezulová, Katka Šotolová, Dana Sudová, Radek Hradecký, Jaroslav Pavel, MVDr. Markéta Pacltová, s hlasem poradním předseda DR Zuzana Kopačková

 

Výbor odsouhlasil všemi přítomnými hlasy jednorázovou odměnu ve výši 6 350 Kč, dle uvedeného rozpisu prací a nakoupené šablony.

 

Instalace nové Joomla + nastavení - 1000,- Kč

koupě šablony včetně licence - 350,- Kč
úprava šablony (kódování, nastavení komponent, modulů a pluginů) - 1500 Kč
designérská práce - logo atd... (cca10 hodin čisté práce) - 2000,- Kč
úpravy textů - 1000,- Kč
základní SEO optimalizace, nastavení metrik - 500,- Kč
Celkem tedy 6 350,- Kč

 

Zapsala MVDr. Markéta Pacltová