Výborové schůze 2021

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Zápis ze schůze č. 1/21 ze dne  30.1. 2021

V období od 16. 1. - 27.1. 2021 probíhalo shromažďování informací k internetové schůzi výboru, na které výbor KABT rozhodl takto:

Výbor KABT za účasti DR rozhodl o pozastavení členství v KABT chovateli J.P. a pozastavení chovnosti fen Daisy Big Mini a Direct Hit Marso do konání ČLSCH 2021.

Výbor KABT za účasti DR rozhodl, že při dalším porušení členských povinností chovatele L.L. bude tomuto chovateli členství pozastaveno a projednáno na nejbližší ČLSCH.

Chovatel J.P. kryl fenu Ambra z Husitova Kraje po 8. roce věku aniž by požádal klub o výjimku a doložil zdravotní vyšetření od klubem akreditovaného veterináře, že fena je zdráva a březost ani porod nepoškodí její zdravotní stav. Tím porušil Zápisní řád ČMKU, Řád na ochranu psů při chovu psů, Vyhlášku 21/2013 Sbírky a v neposlední řadě Organizační řád klubu. Kromě toho kryl fenu psem neuvedeným na KL, ten byl dopsán rukou, aniž by o tom předem poradkyně chovu věděla. Nejedná se o první prohřešek chovatele.

Chovatel L.L. kryl fenu Ambra z Husitova Kraje přes to, že jí bylo více jak 8 let a to psem, který nebyl na krycím listě uveden

 


Zápis ze schůze č. 2/21 ze dne  18.2. 2021

Výbor všemi hlasy zamítl návrh pana L. na uspořádání speciálního svodu, neboť jsou na rok 2021 naplánovány 3 regulérní svody.

Výbor dále projednal změnu místa pro konání podzimní klubové výstavy, neboť termín pro plánované Chocerady byl obsazen. Podzimní výstava se bude konat v Berouně, v Areálu Dog Academy. Tento areál plně vyhovuje požadavkům klubu pro zorganizování výstavy.

Žádost o účast zahraničních rozhodčích na akcích klubu byla postoupena na ČMKU.

Odvolání pana L.L. a J.P (viz. Zápis ze schůze č. 1/21 ze dne 30.1. 2021) byly předány k řešení dozorčí radě KABT