Členská schůze 2017

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 10.9.2017

1. Přivítání přítomných členů – předsedkyně KABT MvDr. Markéta Pacltová

2. Zpráva o hospodaření KABT k 31.8.2017 (Petra Fišerová)

3. Volba sčítací komise (Kopačková, Hradecký), sčítání přítomných a plných mocí, přítomno 45 hlasů, z čehož je 18 plných mocí

4. Zpráva Dozorčí rady (Zuzana Kopačková)

DR přezkoumala řádnou účetní uzávěrku za účetní období 25. 11. 2016 až do 7.9. 2017 a neshledala v ní žádné nesrovnalosti, veškeré pohyby klubových financí jsou v naprostém pořádku.

DR také v průběhu uvedeného období kontrolovala měsíční výpisy s aktuálním stavem bankovního účtu, které získala od ekonoma klubu ke kontrole vždy v e-mailu. Předseda DR má přístup k účtu, takže kontrola probíhala průběžně.

Dozorčí rada upozornuje na skutečnost, že se na poslední členské schůzi odsouhlasila tvorba nového webu, což se neobešlo bez komplikací, proto DR žádá o znovuotevření této záležitosti. Rovněž se schválily změny v genealogii, které pro nespolupráci s panem Minaříkem neproběhly. DR věří, že oba problémy budou předmětem diskuze na člsch 2017.

Dozorčí rada apeluje na členy, aby si uvědomili, že poradkyně chovu má funkci poradní, nemá represivní možnosti, pokud někdo rady poradkyně nevyslyší a nedomyslí tak následky svého konání, jsou případné problémy na zodpovědnosti chovatele. Dozorčí rada vyzývá členy spolku, aby dodržovali řádné termíny stanovené OŘ k zasílání dokumentace poradkyni chovu a na plemennou knihu.

Závěrem: Dozorčí rada vyzývá členy, aby se chovali v souladu s platnými Stanovami a nepoškozovali dobré jméno spolku a jeho členů .

Předseda DR: Zuzana Kopačková, členky: Petra Honsová, Petr Savula

5. Návrhy

a)paní Kouřilová - řád při udělování a oceňování za Topbulla

1. návrh – realizační tým pro udělování Topbulla předá ocenění vždy před zahájením jarní výstavyv 9.15 hodin

- schváleno všemi hlasy – 45 hlasů

2. návrh – zveřejňování posudků (první tři psi z každé třídy) po výstavě

- hlasování pro 1 hlas

proti 34 hlasú

zdrženo 10 hlasů

b)David Kerpl – zveřejnění výsledků za Topbulla (přehledná tabulka) na webu , požadavek

c) návrh paní Sylvy Kristiánové – čte pan Jiří Kočí (plná moc) = vytvořit nový moderní web KABT i s anglickou mutací,

během diskuze přišel člen pan Jaroslav Pavel a je o jeden hlas více = celkem 46 hlasů

Pan Jiří Kočí navrhuje, že do příští členské schůze přijde se třemi nabídkami softwarových firem.

Pan Kočí prosí o tipy, zkušenosti se stránkami jiných klubů a zasílání tipů a doporučení. Odsuneme návrh na přístí rok a probereme konkrétní návrhy až na příští členské schůzi.

46 hlasů pro

6. Genealogie – Petra Fišerová

- Nová verze genealogie ve wordpressu od pana Minaříka bude hotová do konce roku 2017, bude dána k dispozici klubu

7. Návrh paní Kateřiny Šotolové

- Zasílání výsledků lékařských testů poradkyni chovu emailem = zamítnuto

- Změna – veškeré originály zdravotních testů budou zasílány k rukám Marie Vyšatové Kořínkové, která je bude zpracovávat a kontrolovat pravost, vystavovat CZDR a posílat k rukám poradkyně chovu Jitce Zezulové

- Zdržel se 1 hlas

- Pro 45 hlasů

- 8. Návrh paní Marie Kořínkové Vyšatové

- Udělování Topbulla objektivnější a aby se rozhopdovalo o kvalitě a ne kvantitě. Změna bodování Topbulla

- Pro 4

- Proti 18

- Zdržel 12

- Tento návrh nebyl odsouhlasen (nebyli všichni přítomni na hlasování)

- 9. Návrh pana Švejdy na zjednodušení agendy krycích listů

- Projednáno

- Tento návrh je proti řádu ČMKJ, tudíž nemůžeme dál hlasovat

- 10. Diskuze

- Pan Vlastimil Erla – změna pořadí tříd při klubových výstavách – 1. Štěňata

- 2. Dorosti

- 3. Veteráni

4. Mladí

5. Mezitřída

6. Otevřená

7. Pracovní

8. Vítězů

Dohodnuto, že zohledníme štěňata, dorost a veterány od příští klubové výstavy

Seznam hlasujících na ČLSCH a PM

Jméno

Příjmení

Účast

Bečková

Čerychová

Lucie

Hana

pm

pm

Čiková

Radka

pm

Drozd

Aloiz

pm

Drozdová

Olga

pm

Erla

Vlastimil

ano

Erlová

Sylva

ano

Fišer

Michal

pm

Fišerová

Petra

ano

Fojtách

Miroslav

ano

Horehleď

Jaroslav

pm

Hladíková

Jitka

ano

Hradecká

Vendula

ano

Hradecký

Hradecký

Radek

Lukáš

ano

pm

Jandová

Dana

pm

Kerpl

David

ano

Kočí

Petra

ano

Kočí

Jiří

ano

Kopačka

Adam

pm

Kopačková

Zuzana

ano

Kopčilová Mgr.

Kateřina

ano

Kořínková Vyšatová

Marie

ano

Kouřilová

Renata

ano

Kristiánová Mgr.

Sylva

pm

Lánský

Miroslav

pm

Musilová

Romana

ano

Nováková

Petra

ano

Pacltová

Markéta

ano

Pavel

Jaroslav

ano

Popov

Pavel

ano

Ptáček

Ondřej

ano

Sivera

Luděk

pm

Šnejdar Ing.

Petr

pm

Šotolová

Kateřina

ano

Štaidlová

Jaroslava

pm

Sudová

Dana

ano

Toman

Jaroslav

ano

Trantinová

Barbora

ano

Tůmová

Daniela

pm

Vlasatá

Gabriela

ano

Wolfová

Jana

pm

Zajíčková Ing

Lenka

ano

Žákovská

Lucie

ano