Členská schůze 2016

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Členská schůze KABT - Zápis

Základní údaje:

Dne 26.11.2016

Od: 9:00 – do:

Počet členů: 70 hlasů

Plné moci: 34

Osobní účast: 36

1) Volba sčítací komise:

Sčítací komise: Fišerová, Písařík

2) Volba komise pro zápis:

Komise pro zápis: Čerychová, Kočí

Zpráva předsedy výboru:

Ohlédnutí za výstavní sézonou: vysoká účat. Konopiště jaro 183 psů, léto: 119 psů, Podzim: 152 psů

Poděkování za pomoc: Košťálová, Hladíková, Toman, Hradecká,

Změna schvalování rozhodčích: Rozhodčí, kteří mají většinu plemen z FCIII přiřadí automaticky i zbívající pemena ve skupině. Klub nemůže nesouhlasit.

Byla přednesena zpráva předsedy klubu. Pro zveřejnění poskytne paní Pacltová v elektronické podobě k doplnění zápisu.

Zpráva ekonoma klubu:

Paní Fišerová poskytne v elektronické podobě

Počet členů: 227 z toho 72 nových

Příjmy: viz doplnění

Výdaje: viz doplnění

Poradce chovu se nedostavil: zpráva poradce chovu bude zveřejněna ve zpravodaji č. 3 jako samostatná kapitola.

Zpráva dozorčí rady:

Během roku se řešilo:

1) Uzavření genealogie – DR souhlasa s uzavřením genealogie z důvodu udání na chovatele, že nemá v pořádku danovou agendu. Oslovováni byli majitelé všech štěnat k podání vysvětlení. Dozorčí rada odmítá, aby gene byla zneužita k šikaně členů i nečlenů. Přesto Dozorčí rada nesouhlasí s totálním uzavřením gene. DR lpí na včasném informovaání ze strany poradce klubu.

2) DR žádá výbor, aby včas odpovídal na dané dotazy, náměty a stížnosti členů KABT.

3) Výstava KABT: odmítnutí vystavovatele ze zahraničí. Hedvika Olleová odmítla vystavovatele vpustit na výstavu. Na základě odmítnutí elektronické přihlášky. Vystavovatel nedostal info o nepřijetí přihlášky, proto bylo nevpuštění posouzeno jako hrubá chyba. Vedení klubu se omluvilo a paní Olleová byla odvolána z funkce ředitelky výstavy. Náhrady za cestu zahraničního vystavovatele uhradila předsedkyně klubu.

4) Výběr psů do Holandska: Členové nebyli informování o výstavě, ani o způsobu výběru do týmu. Dozorčí rada toto považuje za politování hodné. Zuzana Kopačková odstoupila z funkce. DR žádá o zvolení nezávislé komise.

Výstava HOLANDSKO:

- Stávající návrh: dělat to podle tabulky, ale to vylučuje psi do dvou let a psi narozené v ČR ale jsou mimo ČR. Zároveň tam nejsou klubové výstavy v zahraničí.

- Finální návrh:

o Kritéria výběru:

§ Psi narození v ČR

§ Komise přihlíží k výstavním úspěchům přihlášených jedinců za poslední dva roky (k termínu uzávěrky pro přihlášení jedince)

§ Komise přihlédne k exteriérovým kvalitám zvířete

§ psi přihlášení na účast budou vyvěšeni na stránkách klubu – průběžně budou doplňovány informace o získaných oceněných, kteří si majitelé sami zašlou předsedovi výběrové komise pro Holandsko.

§ Otevření přihlášek: první kalendářní den roku 1.1., kdy se výstava koná.

§ Uzavření přihlášek: 30. 9. daného roku, kdy se výstava koná.

§ Výběrová komise bude složena ze 7 členů (Žákovská, Trantinová, Kerpl, Piťhová, Nováková, Kubinec, Erla)

HLASOVÁNÍ: Volba komise pro Holandsko

Pro: 62

Proti: 0

Zdrželo: 8

Návrh byl přijat

Změna účasti: 12:06

Celkem Členů: 70

Plná moc: 35

Přítomni: 35

Návrhy členů:

1) Nové webové stránky v České a Anglické verzi

Výbor osloví firmy s poptávkou na nové webové stránky.

Do 31. 3. 2017 – bude hotova testovací

Hlasování: Kdo je pro, aby se hlasové stránky předělali

Pro: 70

Proti: 0

Zrdžel se: 0

Návrh byl přijat

Do 31. 3. 2017 – testovací návrh stránek.

Změna účasti: 12:28

Celkem Členů: 68

Plná moc: 35

Přítomni: 33

2) Lokalita na konání Schůzí KABT

Návrh stažen na žádost překladatele s ohledem na to, že na příští rok se vybírá nová lokalita poblíž původního Konopiště.

Schůze bude spojena s výstavou.

Sobota klubová výstava / Neděle schůze klubu

Změna účasti: 13:24

Celkem Členů: 65

Plná moc: 35

Přítomni: 32

3) Znovu otevření genealogie

- Genealogie se znovu otevře pro veřejnost s následujícími úpravami

ZMĚNY:

- Zruší se filtrování dle přídomku chovatelská stanice

- U odchovů nově narozených štěňat – bude příznak chovatelské stanice schován – defaultně. Pokud bude mít majitel informace o chovatelské stanici zveřejnit, má právo o to písemně (i mailem) zažádat.

- U stávajících nechovných psů – bude přídomek chovatelské stanice zachován. Skryje se pouze na výslovnou písemnou (i email) zažádat.

- Souhlas na registrační kartě:

o Souhlas s osobními údaji poskytuji na dobu neurčitou.

- Kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefonní číslo, adresu) budou hromadně skryty a nově budou zveřejněny jen u těch, kteří si o to písemně (i emailem) požádají.

Tato změna bude komunikována na webových stránkách KABT

Předpokládané datum znovuspuštění genealogie 1. 1. 2016

Hlasování: Kdo souhlasí s znovuotevřením genealogie ve výše pecifikované úpravě.

Pro: 51

Proti: 0

Zrdžel se: 14

Návrh byl přijat

4) Zveřejnění výsledků klubových výstav

Hlasování: Zveřejnění výsledků klubových výstav bude na stránkách klubu KABT do 30 dnů od ukončení výstavy.

Pro: 65

Proti: 0

Zrdžel se: 0

Návrh byl přijat

Zpráva ekonoma klubu

Seznam hlasujících na ČLSCH a PM

Jméno Příjmení účast
Aron Antonín pm
Aronová Kateřina pm
Bártek Miroslav pm
Čerychová Hana ano
Čiková Radka pm
Drozd Aloiz pm
Drozdová Olga ano
Dub Lukáš ano
Dubová Michaela ano
Erla Vlastimil ano
Erlová Sylva ano
Fišer Michal pm
Fišerová Petra ano
Fojtách Miroslav ano
Horehleď Jaroslav pm
Houf Ivan ano
Houšková Martina pm
Hradecká Vendula ano
Hradecký Radek pm
Hrbková Naďa pm
Jirman Stanislav pm
Kamišová Jana pm
Kerpl David ano
Knihová Petra pm
Kočí Petra pm
Kočí Jiří ano
Kopačka Adam ano
Kopačková Zuzana ano
Kopčilová Mgr. Kateřina pm
Kořínková Vyšatová Marie ano
Kozlová Radka pm
Kristiánová Mgr. Sylva pm
Krütznerová Gabriela ano
Kubešová Olga pm
Kubinec Miloslav ano
Lánský Miroslav pm
Linhart Marcel pm
Markup Jan pm
Markupová Lucie pm
Nováková Petra ano
Olleová Mgr Hedvika ano
Otrubová Michaela pm
Pacltová Markéta ano
Pavel Jaroslav ano
Písařík Jan ano
Piškitelová Ing. Michaela pm
Piťhová Sandra ano
Popov Pavel ano
Ptáček Ondřej ano
Regner Karel ano
Růžička Ing. Jiří ano
Savula Pavel pm
Savula Bc. Petr pm
Šimková Iveta pm
Šírová Zuzana pm
Slekovičová Hana ano
Šnejdar Ing. Petr pm
Šotolová Kateřina ano
Štaidlová Jaroslava ano
Staňková Hedvika ano
Sudová Dana pm
Šuhaj Ondřej pm
Švejda Zdeněk pm
Tichý Miroslav ano
Trantinová Barbora ano
Vaňous Miroslav pm
Vaňousová Věra pm
Wolfová Jana ano
Zajíčková Ing Lenka pm
Žákovská Lucie ano