Členská schůze 2015

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KABT

Konané dne 14. 11. 2015 v hotelu Nová Myslivna na Konopišti

Zahájení schůze v 10:37 hod., proběhlo schválení programu schůze

Ustanovena sčítací komise: Radek Hradecký, Adam Kopačka, Petra Bětáková

Komise pro přípravu zápisu: Kateřina Šotolová, Jiří Kočí, Pavel Savula

Komise pro volby (volební komise): Hana Čerychová, Zuzana Šírová, Jiří Švarc

Celkový počet hlasů: 142, z toho PM 98, přítomných členů 44, chovatelských hlasů 25

Předneseny zprávy výboru klubu:

Zpráva předsedkyně klubu

Zpráva ekonoma klubu

Zpráva poradkyně chovu

Zpráva dozorčí rady

Výsledky hlasování

Předseda spolku: MVDr. Markéta Pacltová - 115 hlasů

Místopředseda spolku: Petra Fišerová - 120 hlasů

Poradce chovu: Jitka Zezulová st. - 121 hlasů

Členové výboru: Radek Hradecký - 119 hlasů

Jitka Zezulová ml. - 118 hlasů

Pavel Savula - 116 hlasů

Dana Sudová - 108 hlasů

Kateřina Šotolová - 104 hlasů

Jaroslav Pavel - 98 hlasů

Hedvika Olléová - 42 hlasů

Lucie Buzková - 4 hlasy

Dozorčí rada: Petr Savula - 123 hlasů

Zuzana Kopačková - 97 hlasů

Petra Honsová - 95 hlasů

Jiří Kočí - 34 hlasů

Sylva Kristiánová - 19 hlasů

Sandra Piťhová - 15 hlasů

Předsedou spolku byla zvolena MVDr. Markéta Pacltová, nar. 24. 3. 1954, r. č. 545324/1167, bytem Zemědělská 342, Plesná, 351 35

Místopředsedou spolku byla zvolena Petra Fišerová, nar. 12. 1. 1971, r. č. 715112/1681, bytem Tyršova 119, Katovice, 387 11

Poradkyní chovu byla zvolena Jitka Zezulová st., členové výboru Radek Hradecký, Jitka Zezulová ml., Pavel Savula, Dana Sudová, Kateřina Šotolová a Jaroslav Pavel.

Členové dozorčí rady: Petr Savula, Zuzana Kopačková a Petra Honsová

Návrhy členů spolku

1. Návrh pana Jiřího Kočího - Zrušení pravidla 3+

Pro: 33

Proti: 98

Zdržel: 11

Návrh byl zamítnut

2. Návrh pana Josefa Klazara ze dne 6. 3. 2015

Pro: 14

Proti: 113

Zdržel: 15

Návrh byl zamítnut

3. Návrh paní Mgr. Sylvy Kristiánové - Platební řád

Návrh byl stažen navrhovatelkou

Výbor se zavazuje, že veškeré poplatky pro členy i nečleny klubu budou zveřejněny na stránkách klubu. Vypracuje paní Fišerová do 30 dnů od schůze.

4. Návrh paní Mgr. Sylvy Kristiánové - Stanovy

Pro: 17

Proti: 92

Zdržel: 33

Návrh byl zamítnut

V souvislosti s tímto návrhem je podán paní Fišerovou návrh na úpravu současných stanov, Obecná ustanovení:

Klub Anglického Bull Terriera, z. s.

Zkratka: KABT

Osoby pověřené jednat jménem klubu: Předseda a místopředseda, jedná každý samostatně.

Pro: 138

Proti: 0

Zdržel: 4

Návrh byl přijat

5. Návrh pana Jiřího Kočího - Povinné vyšetření srdce u chovných zvířat

Pro: 42

Proti: 96

Zdržel: 4

Návrh nebyl schválen

V tuto chvíli odchází ze schůze 17 členů, zůstává přítomno 125 hlasů.

6. Návrh paní Zuzany Kopačkové - Zpravodaj bude vycházet 1x ročně jako kompletní ročenka

Návrh byl pozměněn na zrušení tištěného zpravodaje, zpravodaj bude nadále vycházet 3x ročně a bude dostupný v elektronické podobě. Bude rozesíláno emailem upozornění členům klubu o jeho vydání. Následující číslo 3/2015 již vyjde v elektronické podobě.

Pro: 119

Proti: 0

Zdržel: 6

Návrh paní Fišerové - zrušení poplatků za krycí listy pro členy klubu, pro nečleny zůstávají ceny stávající. Poplatek za expresní krycí list zůstává zachován. Toto bylo hlasováno pouze přítomnými členy bez plných mocí.

Pro: 25

Proti: 5

Zdržel: 7

Návrh byl schválen

Projednávání návrhů bylo ukončeno, následovala diskuze členů.

V rámci diskuze bylo upozorněno panem Kočím na to, že do stanov nebyl zapracován odstavec, který schválila loňská členská schůze týkající se Návrhu na povinný zápis do genealogie. Zápis bude doplněn dle schváleného znění loňské členské schůze.

V diskuzi zazněl návrh, aby vyhlašování TOP Bulla za předcházející rok proběhlo při první výstavě KABT v následujícím roce.

Na závěr paní předsedkyně klubu poděkovala chovatelům za výbornou reprezentaci na výstavě v Holandsku.

Schůze byla ukončena v 16:11 hod.

Komise pro kontrolu zápisu si vyhrazuje právo na zpětný zásah do zápisu během 1 týdne od schůze.

Usnesení členské schůze bylo schváleno všemi přítomnými členy.

*Prezenční listina viz. níže

Abtová Martina
Albertová Monika
Aron Antonín
Aronová Kateřina
Bartek Miroslav
Bártková Monika
Bělík Michal
Bětáková Petra
Bienová Marie
Caithaml Jiří
Čapková Ivana
Carvová Zuzana
Černá Anna
Černíčková Iveta
Červenka Tomáš
Čerychová Hana
Chlupáčková Ludmila
Čiková Radka
Dostálová Tereza
Drozd
Drozdová
Dub
Dubová
Džomba Sanja
Feistingerova Leona
Fišerová Petra
Fojtách
Gróf Viktor
Grygarová Renáta
Grznárová Hana
Havelková Eva
Hladíková Jitka
Hofmanová Lucie
Holková Alena
Holub
Holubová Jitka
Honsová Petra
Horáková
Horká Hana
Houf Ivan
Hradecká Vendula
Hradecký Radek
Hrbková Naděžda
Janda Zbyněk
Kafková Dana
Kamišová Jana
Kapoun Jan
Kerpl
Kočí Jiří
Kočí Petra
Kopačka Adam
Kopačková Zuzana
Kopčík Lukáš
Kopčilová Kateřina
Korelusová Marie
Korelusová Petra
Kořínková Vyšatová
Košťálová Lenka
Král Vladimír
Králíček Lukáš
Kristková Iva
Kristiánová Sylva
Kristián Zdeněk
Kučerová Tereza
Kozlová Radka
Knihová Petra
Lánský Miroslav
Lička Břetislav
Lokingová Dominika
Lokingová Marie
Lhotanová Tereza
Marečková Markéta
Müler Petr
Naiman Milan
Nováková Petra
Nováková Veronika
Novotná Andrea
Olleová Hedvika
Ollé Jozef
Pacltová Markéta
Pavel Jaroslav
Pazourek Petr
Pavel Jaroslav ml.
Pěnka Karel
Pěnkavová Iva
Pěnkavová Jana
Peschel Filip
Petružálková Petra
Pilař Pavel
Pisařík Jan
Pištikelová
Popeláková Pavla
Popelková Olga
Popov Pavel
Ptáček Ondřej
Remeš Michal
Savula Pavel
Savula Petr
Šeben Michal
Selinger Jaroslav
Selingerová Věra
Ševela Tomáš
Šírová Zuzana
Sivera Ludvík
Slekovičová Hana
Smělá Šrámková Hana
Šobr Jaroslav
Šotolová Kateřina
Štaidlová Jaroslava
Staněk Dominik
Staňková Hedvika
Štěpánek Libor
Sudová Dana
Sudová Petra
Šuhaj
Šuma Roman
Švarc Jiří
Švarcová Marta
Švejda Zdeněk
Tichý Miroslav
Toman Jaroslav
Trantinová Barbora
Trejbal Václav
Trojanová Olga
Tůma Jaroslav
Tůmová Daniela
Turner Petr
Valkár Jan
Vaňous Miroslav
Vaňousová Věra
Vránová Milada
Vyoral daniel
Weimar Lukáš
Vobořil Roman
Wochová Aneta
Wolfová Jana
Žákovská
Zámostný Milan
Ziopulosová Marika
Zezulová Jitka
Zezulová Jitka ml.
Žižková Jitka