20/04/2015 - Porada výboru 4/2015

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Přítomni: Fišerová, MVDr. Pacltová, Hradecký, Šotolová, Zezulová st.

1. Dotaz na zkoušky ZOP . Odpověď KABT neplánuje pořádaní takových zkoušek v letošním roce
2. Paní Fišerová informovala o stavu přihlášek na KV ke dni 1. uzávěrky - 60 přihlášek na klubovou výstavu.