23/03/2015 - Porada výboru 2/2015

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

Přítomni: Fišerová, Pacltová, Zezulová, Šotolová, Hradecký, Zezulová ml.

1. Projednány propozice a přihláška na jarní výstavu Konopiště - vyvěšení na web.

2. Potvrzení zaslání jmenného seznamu členů DR a zveřejnění úplného seznamu členů na webu KABT.

3. Navázání spolupráce s organizací Unie neslyšících Brno, o.s.

4. Zjištění kontaktu pro ubytování na Konopišti.

5. Diskuze zpravodaj, atd.

Zapsala: Petra Fišerová, Jitka Zezulová ml.