23/02/2015 - Porada výboru 1/2015

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Zápisy,zprávy

přítomni: Fišerová, MVDr. Pacltová, Hradecký, Šotolová, Zezulová st., Zezulová ml.

Projednáno:
1. Dopis dozorčí rady- kritika postupu výboru a návrh na zveřejnění vzorníku barev.

Odpověď: Dopis pana Klazara je zveřejněn na hlavní stránce v sekci ke stažení. Ve zpravodaji č.1/2015 bude zveřejněn platný vzorník barev bulteriéra. (odpovědný p. Hradecký) Nový bankovní účet je v jednání s bankou- dotaženo do konce února. (odpovědná p. Fišerová)

2. Závěr z jednání ohledně zveřejňování v sekci genealogie. Výbor bude postupovat podle návrhu odsouhlaseného členskou schůzí.
Odpověď na dopis pisatelce dotazu na postup výboru, dle tohoto závěru. (odpovědná MVDr. Pacltová)
3. Poděkování za zaslané závěry dotazníku. (odpovědná MVDr. Pacltová)
4. Vypracování propozic a přihlášek na jarní a letní výstavu, předložení ke schválení do 9.3. (odpovědná p. Fišerová)
Paní Fišerová provede organizaci a zajištění všech letošních výstav.
5. Založení pozvánky na Klubovou výstavu. (odpovědná sl. Zezulová ml.)
6. Seznam členů a seznam chovných psů a stanic pro rok 2015, předložen ke zveřejnění do 1.3. (odpovědná p. Fišerová)

Zapsala Petra Fišerová