Návrhy na ČLSCH

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Návrhy na ČLSCH

Návrhy na ČLSCH


2019

1/2019
Datum: 14. 6. 2019 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2019

Vzhledem k vzrůstajícímu počtu chovatelů, vrhů i chovných jedinců u obou plemen - tzn. standardní bulterier a miniaturní bulterier - dále jen BT a MBT- navrhuji, abychom měli dva poradce chovu od nového volebního období, tj od roku 2020. Pro každé plemeno (BT a MBT) by byl samostatný poradce chovu.

Vlastimil Erla 

 

2/2019
Datum: 3. 8. 2019 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2019

ÚPRAVA ROČENKY

Dobrý den,

ráda bych navrhla změnu v ročence, a to tak, aby se rozdělili MBT od BT.

Uspořádání ročenky bych viděla následovně:

Bude začínat všeobecnými klubovými informacemi (klasika jako do teď), dále bude následovat vše co se týká BT a pak bude následovat vše co se týká MBT. Na závěr klasicky články od lidí kteří chtějí přispět do ročenky svými zkušenostmi a zážitky.

A co se týká BT a MBT (rozdělení) ? Např. Výsledky výstav, šampionáty, TOP Bull, seznamy testovaných apod.

V návaznosti na tento návrh bych se ujala zpracování části ročenky pro MBT. Ráda bych  doplňovala fotky, sháněla úspěchy zvířat v zahraničí, dělala rozhovory s chovateli nebo rozhodčími ohledně plemene apod. Je toho opravdu hodně, jak ročenku obohatit a minibulíky zviditelnit :-) …. ale připravte se, že budu lidi uhánět o potřebný materiál :-D :-D

Vyšatová

Mini Pike

 

3/2019
Datum: 8. 8. 2019 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2019

Změna podmínek chovnosti

Dobrý den,

navrhuji změnu podmínek chovnosti pro feny a to tak, že fena musí splnit jednu výstavu vyššího typu na známku VÝBORNOU.
Navrhuji hlasovat zvláště pro BT a  MBT
Vyšatová
Mini Pike

2018


1/2018
Datum: 16. 8. 2018 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2018

 

Dobrý den , mám návrh na schůzi a to je obnovení klubových loveckých zkoušek

Stančíková Soňa


2/2018
Datum: 30 8. 2018 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2018

 

Návrh na zrušení vydávání zpravodaje.

Navrhuji zrušení vydávání Zpravodaje. Zpravodaj byl potřebná věc v době, kdy neexistoval jiný způsob jak distribuovat informace. V současné době zpravodaj obsahuje pouze stejné informace, které jsou běžně zveřejněny na webu a tak ztrácí svůj účel. Pokud budete trvat na jeho zachování pak alespoň změnit vydávání pouze na ročenku. Obsahem ročenky by mohly být příspěvky členů - nově dosažení šampioni, nově uchovnění psi s tím, že forma zveřejnění by v koncové podobě přicházela již od členů.

Petra Fišerová


3/2018
Datum: 31 8. 2018 
Předmět: Návrh na ČLSCH 2018

 

Vážený výbore a členové KABT,

 dovoluji si podat návrh na schůzi (ČLSCH).
Navrhuji, aby se od příštího roku (2019) zdražily výstavní poplatky. Důvody jsou dva: jeden je, že máme široko daleko nejlevnější výstavní poplatky, přestože se vše zdražuje. Další důvod je, že bychom si mohli dovolit lépe finančně ohodnotit pracovníky, kteří pracují přímo na place. V době, kdy se stanovovala stávající výše výstavního poplatku, jezdilo na naše výstavy mnohem méně psů, takže logicky byla výstava i krátká. Současné naše výstavy končí až pozdě odpoledne,nebo večer. Pracovníci v kruzích a u svodů pracují skutečně celý den. 
Dále doufám, že při vyšším příjmu můžeme vystavovatelům nabídnout více výhod v podobě dárků, hodnotnějších pohárů a cen, tedy  celkově zvýšit úroveň našich výstav.
Navrhuji, aby se zakoupily sety do kruhů, to znamená koupit NB s tiskárnami.  Zápis ve výstavních kruzích a při svodech by se zapisoval na PC a rovnou na místě tiskl. Toto opatření by jistě zrychlilo průběh výstavy i svodů, zvýšilo by čitelnost posudků a umožnilo veškeré posudky jednoodušeji archivovat.
 
Zuzana Kopačková

 


2017


1/2017
Datum: 27. 6. 2017 14:40
Předmět: Návrh na ČLSCH 2017
 
Dobrý den,
 
žádám o projednání mého návrhu na schůzi KABT.
 
K projednání:
 

Žádám o projednání možnosti zveřejňování posudků psů z klubových výstav KABT. Také, aby byl rozhodčí požádán o hlasitý krátký komentář při rozhodování o titul. Dále žádám, aby předávání ceny klubu TOP bull mělo pevné místo v harmonogramu výstavy a bylo umístěno před začátek posuzování první klubové výstavy roku a nebyla tato záležitost odbývána mimo výstavní kruh, navíc tak, že o ní nevědí ani oceňovaní.

 

Děkuji a jsem s pozdravem

Kouřilová

 


2/2017

Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, vážení členové spolku.

Žádám tímto o revizi mého schváleného návrhu na členské schůzi dne 26. 11. 2016, který se týkal vytvoření webové stránky KABT, a to profesionálním způsobem,

aby měla nejen estetický vzhled, ale i přehlednost pro uživatele celkově na vyšší úrovni.

Kompletní stávající informace měly zůstat zachovány, vše mělo být zpracováno přehledněji, reprezentativněji, jak v české, tak i v anglické verzi.

Žádám, aby se do zápisu ČLSCH 2017 uvedlo, že nebyl v tomto ročním funkčním období dodržen postup a realizace tohoto konkrétního schváleného návrhu z ČLSCH 2016.

Dále žádám, aby mi paní předsedkyně zaslala písemné zdůvodnění, proč se neuskutečnilo spuštění nové webové stránky KABT v tomto ročním časovém období mezi jednotlivými ČLSCH.

Na termíny vyplývající z ČLSCH 2016 jsem opakovaně a prokazatelně upozorňovala písemně oficiální cestou výbor, předsedkyni KABT i předsedkyni DR dne 31. 3. 2017, 10. 4. 2017 a 11. 7. 2017 už jen předsedkyni KABT (viz přílohy).

Bohužel jediná informace oficiálně přístupná všem členům spolku je ta z výborové schůze 1/2017 ze dne 9. 1. 2017 v bodě 2).

Ročně se pro klubové účely ušetří nemalé finanční prostředky např. tím, že se netisknou a poštou nezasílají jednotlivým členům domů tři výtisky Zpravodajů, kdy vždy v tom posledním čísle byl i dáreček.

1) Navrhuji,

aby se změna webových stránek klubu zadala profesionální firmě, která vytvoří stránku na vyšší úrovni, podobnou jiným zahraničním klubovým webovým prezentacím.

Žádám o tomto postupu a uvolnění financí k tomuto účelu hlasovat.

2) Protože se v tomto roce nedodržely závěry ČLSCH 2016 a testovací verze nebyla spuštěna do 31. 3. 2017, ani do současnosti, tzn. do dnešního dne (viz příloha),

navrhuji dále doplnit k realizaci schválené změny webové stránky KABT, a to nejen nový termín, ale také jméno zodpovědné osoby z řad funkcionářů.

Děkuji

S pozdravem

 

Mgr. Sylva Kristiánová


3/2017

Dobrý den,

pro zjednodušené celé problematiky kolem tvorby nového webu, a vzhledem ke složitosti, obsahu a nutnosti téměř každodenní aktualizace, navrhuji zachovat stávající webové stránky klubu.

Žádám o projednání tohoto návrhu na ČLSCH KABT.

S pozdravem

 

Radek Hradecký


4/2017

Dobrý den,

podávám návrh na zrušení povinnosti zasílat všechna vyšetření v originále poradkyni chovu. Vzhledem k tomu, že paní poradkyně je zahlcena poštou a posléze obrovským množstvím papíru, o kterém nevíme, jak s ním posléze naložit, navrhuji zasílání výsledků vyšetření poradkyni chovu v elektronické podobě. Aby se zachovala určitá kontrola, může poradkyně chovu namátkově kontrolovat vyšetření u veterinářů, např. jednou měsíčně, popřípadě jiná kontrola podle diskuze členů.

Věřím, že důvod, pro který se toto opatření zavedlo, již pominul a že toto zjednodušení především usnadní práci paní poradkyni chovu.

 

Kateřina Šotolová


5/2017

Vážení členi KABTu,

ráda bych podala návrh na ČLSCH 2017 ohledně bodování a vypočítávání TOP BULLa. Nyní je to nastaveno tak, že se sečtou body, dle bodovací tabulky a uvede se počet absolvovaných výstav. O pořadí tedy rozhoduje celkový počet bodů z výstav. Ráda bych, aby bylo udělování TOP BULLa více objektivnější a aby se upřednostňovala kvalita nad kvantitou. Proto navrhuji aby byly body do TOP BULLa zprůměrovány počtem absolvovaných výstav. Např. pes získá na 10ti výstavách 130 bodů. O pořadí tedy rozhodně výsledek zprůměrovaný 130/10 .konečný výsledek pejska tedy bude 13 bodů. Pokud pes dosáhl 130 bodů na 5ti výstavách bude konečný výsledek 26. Ponechala bych uveřejnění jak počtu bodů získaných na výstavách, tak i počet absolvovaných výstach.

Věřejný zápis by vypadal takto:

2. Strong Stael HALTON SNOW MAX - konečný výsledek: 5

bodů z výstav: 30 počet výstav: 6

2. místo TOP MINIBULTERIÉR, 1. místoTOP MINIBULTERIÉR PES

(GEMINY BIRBAL Chucho Topline x Vait Kostel LOBELIYA EFI DLYA STRONG STAEL) nar. 16. 6. 2015

Prosím členy o své vyjádření, případnou diskuzi a o hlasování o tomto návrhu.

Děkuji

 

Kořínková Vyšatová

 


6/2017

Dobrý den.

Návrh na ČLSCH 2017

Návrh na zjednodušení agendy ohledně krycích listů a následného vyřízení rodokmenů.

·Vytvořit program na zažádání o krycí listy (vše přes PC) – poradce chovu, by pouze odsouhlasil (1 klik) a majitel si sám vytiskne.

·Krytí, porod ……….vše nahlásit přes PC u majitele v programu. Po porodu – poslat informace poradci chovu.

·Poslání hlášky vrhu na zápisové čísla – majitel na ČMKJ

·Po čipování, či tetotávní, přímo zaslat žádost o vystavení PP na ČMKJ (vynechání cesty přes poradkyni chovu) (ušetří se čas i finance)

Myslím, že by se tímto velmi ušetřila finanční stránka klubu KABT a také by se všechno časově velmi zlehčilo.

Z.Švějda (člen)

 


2016


Návrhy na ČLSCH 2016

1/2016
Datum: 11. 3. 2016 15:13:22
Předmět: Návrh na ČLSCH 2016
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsou v současnosti veškeré informace, přihlášky, propozice, aktualizace, Zpravodaj atd. na webové stránce klubu,
navrhuji zadat do konce roku 2016 vytvoření webové stránky KABT, a to profesionálním způsobem tak, aby měla nejen estetický vzhled, ale i přehlednost pro uživatele celkově na vyšší úrovni.
Kompletní stávající informace by zůstaly zachovány, přenesly by se pouze do nového přehlednějšího a reprezentativního zpracování.
S pozdravem
Mgr. Sylva Kristiánová

2/2016

Datum: 18. 8. 2016 13:38:44
Předmět: NÁVRH NA SCHŮZI

Vážení členové, otvírám otázku Holandska.

Je třeba určit způsob, kterým se budou nominovat psi na výstavu do Holandska, je třeba určit komisi, která bude psy volit do reprezentačního týmu. Je třeba zajistit průběžnou informovanost členů.
Zuzana Kopačková
3/2016
Datum: 8. 10. 2016 14:22:53
Předmět: návrh na člsch 2016 - místo konání člsch
Dobrý den,

místo a čas zasedání se má určit dle § 249 OZ tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Volba místa v Plzni jakožto okrajového místa ČR není šťastnou volbou, která omezuje zejména členy z Moravy (z Ostravy je to do Plzně 470 km, ze Zlína 400km, z Olomouce 380km).

Chápu, že nelze zvolit místo tak, aby všichni členové měli člsch v dosahu 100km, to velikost ČR jaksi neumožňuje a nelze se proto zavděčit všem a vždy to někdo bude mít blíž a někdo dál. Nicméně přesto je možné zvolit místo konání členské schůze, které by bylo schůdnější pro většinu členů. Třeba i Praha, byť není ve středu republiky, je díky častému rychlému vlakovému spojení snáze dostupná.

Vzhledem k tomu, že se členské schůze v posledních letech konaly v Čechách na Konopišti a nyní nově ještě dál v Plzni, navrhuji jako bod členské schůze, aby se členská schůze v roce 2017 konala na Moravě. A dále do budoucna, aby se místo konání pravidelně každoročně střídalo (jednou Čechy, jednou Morava).

S pozdravem

Olga Drozdová
4/2016
Datum: 23. 10. 2016 0:19:54
Předmět: Návrh na schůzi KABT 2016
Dobrý den, navrhuji okamžitě zpřístupnit členům neoficiálně zablokovanou genealogii klubu a to v kompletním rozsahu bez případně zablokovaných karet
Souhlasím se zveřejněním a prosím o potvrzení přijetí mého návrhu
S pozdravem
Jiří Kočí
5/2016
Datum: 2. 11. 2016 15:48:28
Předmět: návrh na člsch - lhůta pro zveřejnění výsledků výstav pořádaných KABT
Dobrý den,

dosud bylo nepsaným zvykem, že výsledky výstav pořádaných KABT byly v nějaké přijatelné přiměřené době zveřejněny na webu KABT a následně též v nejbližším zpravodaji. Letos však došlo ke změně. Je 2. 11. 2016 a dosud nejsou zveřejněné výsledky klubové výstavy z července 2016 a září 2016. Za těchto okolností považuji za nutné navrhnout, aby výstavní komise (je-li zřízena) či výbor měl povinnost zveřejnit výsledky z výstav pořádaných KABT na webu KABT nejpozději do 1 měsíce od konání dané výstavy (+ je-li zřízena stránka KABT na FB, tak též na FB) a dále také v nejbližším zpravodaji KABT. Domnívám se, že 1 měsíc je dostatečně dlouhá doba na kompletaci výsledků a jejich zveřejnění.


S pozdravem

Olga Drozdová