Platební řád

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

PLATEBNÍ  ŘÁD

Členský příspěvek se platí na rok a jeho výše pro nové členy 500,- Kč, pro členy stávající 400,- Kč, splatnost vždy k poslednímu lednu. Po tomto datu platí i pro stávající členy poplatek 500,- Kč.

Poplatky

Za vystavení krycího listu 0,- Kč

Za expresní krycí list 500,- Kč - hradí majitel feny

Za chovný svod - 200,- Kč - člen klubu

- 500,- Kč - nečlen

- 500,- Kč - pes nepřihlášený předem, hotově

Výše výstavních poplatků je vždy vyčíslena na propozicích výstavy

Ceník inzerce do zpravodaje klubu KABT

Pro členy klubu

- vnitřní černobílá strana A5 500,- Kč

- vnitřní barevná strana A5 1.000,- Kč

- barevná zadní strana obálky A5 2.000,- Kč

Pro nečleny - ceny jsou dvojnásobné

Veškeré platby plaťte výhradně na účet klubu.

Bankovní spojení (číslo účtu): 157469587/0600

Pokud platíte složenkou, adresa majitele účtu je:

Klub Anglického Bull Terriera

Lešanská 1176/2a,Chodov, 141 00 Praha 4

Variabilní symboly pro jednotlivé peněžní operace:

Krycí list 111

Krycí list (expresní) 115

Poplatek za svod 222

Výstavní poplatek 444

Inzerce 333

Členský příspěvek 555

Barvářské zkoušky 600