Organizační řád KABT

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

Organizační řád KABT

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Řád slouží k řízení a kontrole chovu plemene bulteriér a miniaturní bulteriér v působnosti chovatelského klubu KABT.
 2. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 3. Řád nenahrazuje Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU/ČMKJ a ostatní řády a Směrnice ČMKU/ČMKJ.
 4. Uvedenými zákony, řády a směrnicemi, stejně tak i tímto organizačním řádem, jsou členové klubu povinni se řídit.

 

 

 

II. CHOVNÍ JEDINCI

 

Bulteriér:

 

 1. Čistokrevní jedinci s platným průkazem původu, vystaveným nebo registrovaným plemennou knihou ČMKJ a splňující podmínky stanovené klubem KABT.
 2. Podmínky pro zařazení do chovu:
 • Platné členství majitele v KABT, resp. smlouva mezi KABT a majitelem psa/feny o poskytování služeb nečlenovi (IX. A).
 • Platný průkaz původu vystavený plemennou nebo registrovaný plemennou knihou ČMKJ – psi i feny.
 • Absolvování popisného svodu ve věku nejméně 9 měsíců se závěrem, že pes/fena nemá vadu vylučující z chovu (viz. Svodová karta) – psi i feny.
 • Nejméně 1 výstava vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR, nebo v zahraničí (pod FCI) s oceněním výborný ve věku od 9 měsíců – pes.
 • Nejméně 1 výstava vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR, nebo v zahraničí (pod FCI) s oceněním velmi dobrá ve věku od 9 měsíců – fena.
 • Z důvodů opatření proti falzifikátům zdravotních testů přijímá poradce chovu od majitele psa/feny pouze originál lékařské zprávy zaslané poštou, popřípadě je možno také zaslat poštou úředně ověřenou kopii originálu, což je ustanovení v souladu se závěry členské schůze ze dne 12. 10. 2013.
 • U genetických testů, kde se vystavuje zpráva pouze ve formě kopie, se tato zašle poradci chovu, který si tento test ověří (příklad: Genomia, OFA-veřejná databáze).
 • Jakákoliv zaslaná zpráva, která doloží zdravotní test, zůstává v držení poradci chovu, tu založí do archivu, nebude ji tedy zasílat zpět majiteli psa/feny.

 


Pro psy a feny, kteří již absolvovali popisný svod se závěrem chovný/chovná dle původních předpisů platných do 31. 12. 2012, platí předchozí ustanovení, a to 1 výstava vyššího typu na území ČR s oceněním výborný ve věku od 9 měsíců - pes a 1 výstava oblastní s oceněním výborný nebo 1 výstava vyššího typu s oceněním nejhůře velmi dobrá na území ČR ve věku od 9 měsíců - fena.

 

 

 

Povinné vyšetření sluchu metodou BAER

 

S platností od 1. 4. 2014 je při žádosti o uchovnění vyžadováno u psa i feny doložení výsledků vyšetření sluchu metodou BAER, a to se závěrem +/+, tj. oboustranně slyšící. Test BAER je platný od 6ti týdnů věku zvířete, kdy je jasná identifikace. Uznány budou pouze výsledky dodané tak, aby byla garantována jejich autentičnost – dle originálu zprávy veterinárního lékaře.

 

 

 

Povinné vyšetření ledvin na PKD (polycystická ledvina)

 

S platností od 1. 4. 2014 je při žádosti o uchovnění vyžadováno u psa i feny doložení výsledků sonografického vyšetření ledvin, nebo DNA testu, a to se závěrem ledviny bez cyst a pes vhodný k chovu. Test na PKD vyšetřený metodou DNA lze provádět tak, že je jasná identifikace zvířete. Sonografické vyšetření ledvin je platné od 12ti měsíců věku zvířete, musí být provedeno jedním z akreditovaných veterinářů klubu. Uznány budou pouze výsledky dodané tak, aby byla garantována jejich autentičnost – dle originálu zprávy veterinárního lékaře. Všechna zdravotní vyšetření nutná k chovu, budou zapsána do průkazu původu daného psa/feny při uchovnění poradcem chovu, proto jsou testy platné po celou dobu chovnosti daného jedince.

 

Miniaturní bulteriér:

 

 1. Čistokrevní jedinci s platným průkazem původu, vystaveným nebo registrovaným plemennou knihou ČMKU/ČMKJ a splňující podmínky stanovené klubem KABT.
 2. Podmínky pro zařazení do chovu:

 

 • Platné členství majitele v KABT, resp. smlouva mezi KABT a majitelem psa/feny o poskytování služeb nečlenovi (IX. A).
 • Platný průkaz původu vystavený plemennou nebo registrovaný plemennou knihou ČMKU/ČMKJ – psi i feny.
 • Absolvování popisného svodu ve věku nejméně 9 měsíců se závěrem, že pes/fena nemá vadu vylučující z chovu (viz. Svodová karta) – psi i feny.
 • Nejméně 1 výstava vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR, nebo v zahraničí (pod FCI) s oceněním výborný ve věku od 9 měsíců – pes.
 • Nejméně 1 výstava vyššího typu (výstava s možností udělení CAC) na území ČR, nebo v zahraničí (pod FCI) s oceněním velmi dobrá ve věku od 9 měsíců – fena.
 • Lze chovat pouze pod jedním klubem (KABT, nebo KCHMPP).

 

 

  • Pes i fena chovní pod KCHMPP jsou chovní i u KABT za podmínky, že doloží všechny výsledky povinných vyšetření. Test BAER a PLL bude uznán v originál zprávě, nebo pokud bude zapsán do PP daného jedince, u PKD je nutno doložit sonografické vyšetření od akreditovaného veterináře klubu.
  • Z důvodů opatření proti falzifikátům zdravotních testů přijímá poradce chovu od majitele psa/feny pouze originál lékařské zprávy zaslané poštou, popřípadě je možno také zaslat poštou úředně ověřenou kopii originálu, což je ustanovení v souladu se závěry členské schůze ze dne 12. 10. 2013.
  • U genetických testů, kde se vystavuje zpráva pouze ve formě kopie, se tato zašle poradci chovu, který si tento test ověří (příklad: Genomia, OFA-veřejná databáze).
  • Jakákoliv zaslaná zpráva, která doloží zdravotní test, zůstává v držení poradci chovu, tu založí do archivu, nebude ji tedy zasílat zpět majiteli psa/feny.
  • Pes i fena importovaní z členských zemí FCI a jsou chovní, tak splňují podmínky chovnosti i u nás. Je pouze povinnost zúčastnit se popisného svodu a doložit vyšetření na PLL, BAER; u PKD je nutno doložit sonografické vyšetření od akreditovaného veterináře klubu. Nejedná se o jedince českého původu. Test BAER a PLL bude uznán v originál zprávě, nebo pokud bude zapsán do PP daného jedince.

 

 

 

Povinné vyšetření na luxaci čočky:

 

S platností od 18. 6. 2013 se mohou testy provádět po dovršení 6ti týdnů věku zvířete, kdy je u zvířete jasná identifikace. Do chovu lze zařadit jedince s výsledkem Clear (čistý, N/N), nebo Carrier (přenašeč, N/P). Uznány budou pouze výsledky dodané tak, aby byla garantována jejich autentičnost – dle originálu zprávy veterinárního lékaře. Uznány budou pouze výsledky, kde bude odběr provádět veterinární lékař, který potvrdí formulář o odběru vzorku (umístěn v dokumentech ke stažení: DNA PLL protokol). Tento test se provádí u jedinců ze spojení Clear (zdravý) x Carrier (přenašeč). U jedinců Clear x Clear se dokládají testy rodičů (ověřená kopie a nebo zápis v PP), pokud není zapsáno u daného jedince v kolonce otec/matka.

 

 

 

Povinné vyšetření na sluch metodou BAER:

 

S platností od 1. 4. 2014 je při žádosti o uchovnění vyžadováno u psa i feny doložení výsledků vyšetření sluchu metodou BAER, a to se závěrem +/+, tj. oboustranně slyšící. Test BAER je platný od 6ti týdnů věku zvířete, kdy je u zvířete jistá identifikace. Uznány budou pouze výsledky dodané tak, aby byla garantována jejich autentičnost – dle originálu zprávy veterinárního lékaře.

 

 

 

Povinné vyšetření na PKD – sonograficky:

 

S platností od 1. 4. 2014 bude při žádosti o uchovnění vyžadováno u psa i feny doložení výsledků sonografického vyšetření ledvin, a to se závěrem – bez nálezu, jedinec vhodný do chovu. Sonografické vyšetření ledvin je platné od 12ti měsíců věku zvířete, musí být provedeno jedním z akreditovaných veterinářů klubu. Uznány budou pouze výsledky dodané tak, aby byla garantována jejich autentičnost – dle originálu zprávy veterinárního lékaře. Všechna zdravotní vyšetření nutná k chovu budou zapsána do průkazu původu daného psa/feny při uchovnění poradcem chovu, proto jsou testy platné po celou dobu chovnosti daného jedince.

 

3. Administrativní postup pro uchovnění:

 

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 

a) Pes: Po splnění podmínek zašle majitel psa poradci chovu:

 

- originál PP + jeho oboustrannou kopii

 

- originál zprávy zdravotních testů, pokud je již nemá poradce chovu v archivaci pro zápis výsledků testů do genealogie
- u importovaných jedinců, když daný jedinec nemá originál veterinární zprávu, postačí k doložení vet. zpráva s jasným výsledkem zapsána v PP daného jedince (miniaturní bulteriér - PLL a BAER, u PKD je nutno doložit sonografickým vyšetřením od akreditovaného veterináře klubu; bulteriér - BAER, PKD DNA testem, pokud je PKD vyšetřeno sonograficky, je vždy nutné doložit zprávu od akreditovaného veterináře klubu)

 

- kopii výstavních posudků

 

- kopii svodové karty

 

- fotografii psa, lze poslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na podkladě těchto dokladů potvrdí plemenná kniha chovnost do PP.

 


b) Fena: Po splnění podmínek zašle majitel feny poradci chovu:

 

- originál PP + jeho oboustrannou kopii

 

- originál zprávy zdravotních testů, pokud nejsou zapsány v genealogii a poradce chovu je nemá v archivaci

 

- u importovaných jedinců, když daný jedinec nemá originál veterinární zprávu, postačí k doložení vet. zpráva s jasným výsledkem zapsána v PP daného jedince (miniaturní bulteriér - PLL a BAER, u PKD je nutno doložit sonografickým vyšetřením od akreditovaného veterináře klubu; bulteriér - BAER, PKD DNA testem, pokud je PKD vyšetřeno sonograficky, je vždy nutné doložit zprávu od akreditovaného veterináře klubu)

 

- kopii výstavních posudků

 

- kopii svodové karty

 

- fotografii feny, lze poslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na podkladě těchto dokladů potvrdí plemenná kniha chovnost do PP.Bude-li k uvedeným dokladům přiložena Žádost o vystavení krycího listu, bude feně současně vystaven krycí list.

 


4. V závažných případech může být rozhodnutím členské schůze chovnost psa nebo feny pozastavena.

 


III. POPISNÝ SVOD

 

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 

1. Na popisném svodu jsou posuzováni psi a feny starší 9 měsíců, funkce svodu je popisná.

 

2. Komisi tvoří rozhodčí s aprobací na plemeno, schválený na schůzi klubu, poradce chovu, nebo člen výboru.

 

3. Pes/fena je popisován/a dle bonitační karty, která tvoří přílohu chovatelského řádu a ve které jsou přesně specifikovány nedostatky.

 

4. Termíny konání popisného svodu jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem ve Zpravodaji KABT a na webových stránkách klubu.

 

5. Hodnocení postavení špičáků a řezáků na popisných svodech.

 

 

 

Hodnocení špičáků:

 

A - špičáky dolní čelisti jsou korektně postaveny vůči špičákům horní čelisti - přednost

 

B - špičáky dolní čelisti se opírají o sliznici horní čelisti - nedostatek

 

C - špičáky dolní čelisti jsou píchnuty mezi zuby horní čelisti - nedostatek

 

D - špičáky dolní čelisti jsou píchnuty do patra horní čelisti - nedostatek

 

 

 

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců, a to:

 

Je zakázáno krýt chovného jedince s nedostatkem - postavení špičáků D s chovným jedincem, který má také nedostatek postavení špičáků D

 

Podle svodové karty: je zakázáno krýt F3 na F3.

 

 

 

Hodnocení řezáků:

 

A - skus nůžkový - přednost

 

B - skus klešťový - nedostatek

 

C - skus nepravidelný (maximálně 2 řezáky) - nedostatek

 

D - předkus, podkus - nedostatek

 

 

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců, a to:

 

K této změně byl schválen dodatek o vzájemném krytí jedinců, a to:

Je zakázáno krýt chovného jedince s nedostatkem skusu D s chovným jedincem, který má také nedostatek skusu D.

Podle svodové karty: je zakázáno krýt E3 na E3.

 


IV. KRYTÍ

 

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 

1. Pes i fena mohou být použiti v chovu od dosažení věku 15 měsíců, pes bez horní věkové hranice, fena smí být kryta naposled v den, kdy dosáhne věku 8 let. Ve věku nad 8 let smí být fena nakryta již pouze 1x, a to s předchozím souhlasem poradce chovu a za předpokladu, že žádost je doložena doporučením veterinárního lékaře, že případné zabřeznutí neznamená nadměrné zdravotní riziko pro fenu i štěňata.

 

2. Může být kryta pouze fena, které byl vystaven krycí list.

 

3. Ke krytí může být použit pouze pes, který splnil podmínky chovnosti, je uveden v krycím listě a zároveň je uveden v seznamu chovných psů KABT.

 

4. Pes smí krýt pouze jednu fenu v jednom kalendářním dni, fena smí být během jednoho cyklu kryta pouze jedním psem.

 

5. Nelze použít blízkou příbuzenskou plemenitbu (otec x dcera; syn x matka; praví sourozenci, byť z různých vrhů). Při vzdálenější příbuzenské plemenitbě (polosourozenci) se doporučuje zvážit, zda není riziko zvyšování výskytu dědičných vad. K žádosti o krycí list musí být připojeno zdůvodnění, proč bylo zvoleno toto spojení. U obou jedinců musí být doložené vyšetření srdce (Doppler) a ledvin (UPC, PKD), včetně povinného BAER testu.

 

6. Umělá inseminace může být provedena pouze v případě, že pes i fena měli dříve potomstvo přirozeným způsobem. Umělou inseminaci může provádět pouze osoba odborně způsobilá dle zákona č. 154/ 2000 a 166/ 1999 a musí toto potvrdit v krycím listu.

 

7. Originál krycího listu (část A+B) s uvedeným jménem a číslem psa, daty krytí a podpisy obou majitelů zašle majitel feny do 10 dní po posledním krytí poradci chovu.

 

 

 

V. ZAHRANIČNÍ KRYTÍ

 

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 

1. Majitel psa, který kryje fenu zahraničního majitele, je povinen si ověřit, že fena splňuje podmínky chovnosti v zemi, kde je registrovaná. Současně je povinen bezplatně poskytnout kopie všech dokladů o chovnosti psa.

 

2. Při krytí zahraničním psem je majitel feny povinen dokladovat majiteli psa chovnost své feny a ke krycímu listu C+D přiložit kopie dokladů potvrzujících chovnost psa a kopii jeho PP (tyto doklady s krycím listem C+D se posílají na plemennou knihu ČMKJ).

 

VI. KRYCÍ LIST

 

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 

1. O vystavení krycího listu žádá majitel feny nejméně 2 měsíce před předpokládaným krytím – formulář „Žádost o vystavení krycího listu“ je na webové stránce klubu.

 

2. Poplatek za vystavení krycího listu se platí předem na číslo účtu: 157469587/0600 s variabilním symbolem – krycí list expresní (do jednoho týdne): 115 a specifickým symbolem = evidenční číslo člena klubu, více informací na webové stránce pod "Chov". Kopie dokladu o zaplacení musí být přiložena k „Žádosti o vystavení krycího listu“. Krycí list standardní (vyřízení krycího listu do 1 měsíce): zdarma

 

3. Krycího psa si může navrhnout majitel feny, nebo požádá o doporučení poradce chovu.

 

4. Při výběru zahraničního psa musí majitel feny dokladovat jeho kopii PP s potvrzenou chovností.

 

5. Pokud se chovatel rozhodne pro jiného psa, než je napsán poradkyní chovu v krycím listě, je chovatel povinen tuto změnu neprodleně ohlásit poradkyni chovu. Poradkyně chovu má právo tuto změnu potvrdit nebo nedoporučit.

 

6. Na krycím listě musí být zapsán pouze chovný jedinec uvedený v seznamu chovných psů KABT. Při výběru zahraničního krycího psa odpovídá za chovnost majitel chovné feny.

 

7. Krycí list má platnost 12 měsíců od data vystavení.

 

8. Krycí list je rozdělen na části:

 

 • část A+B: vrací se poradci chovu do 10 dní po krytí
 • část C+D: odesílá se po narození štěňat spolu s hlášením vrhu na plemennou knihu ČMKJ do 28 dnů, v případě nezabřeznutí feny se odesílá do 75 dní po nakrytí feny zpět poradci chovu
 • část E: obdrží majitel krycího psa při krytí jako doklad o provedeném krytí

 

9. Další krycí list může být pro fenu vystaven až po vrácení předcházejícího a zaplacení poplatků za jeho vystavení.

 

 

 

VII. AKTUALIZOVANÝ SEZNAM CHOVNÝCH PSŮ

 

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 

1. Seznam chovných psů je průběžně aktualizován na webových stránkách klubu, každoročně vydáván v prvním čísle Zpravodaje v souladu s registračními kartami členů pro daný rok. V dalších číslech Zpravodaje jsou uváděny pouze změny.

 

2. Na seznam je pes zapsán po přiznání chovnosti ČMKJ. V dalším kalendářním roce je na seznamu uveden pouze do termínu vrácení registračních karet – není-li na registrační kartě majitelem uveden, je jméno psa vymazáno ze seznamu chovných jedinců klubu a nemůže být použit v chovu. Na seznam chovných jedinců klubu bude dopsán a jeho použití v chovu umožněno až po jeho nahlášení majitelem.

 

3. Majitel psa může bez udání důvodů požádat o vymazání psa ze seznamu chovných jedinců, a tím jeho vyřazení z chovu. V tomto případě bude pes do seznamu na žádost majitele opět zařazen.

 

4. Při krytí chovným psem pod KABT neuvedeným v seznamu chovných jedinců nelze požadovat pro štěňata PP (důvody: majitel chovného psa není členem KABT, nebo nemá smlouvu s KABT jako nečlen, nebo neuvedl svého chovného psa do registrační karty).

 

 

 

VIII. VRH

 

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 

1. Fena a vrh mají být umístěny u svého majitele. Pokud je fenu nutno umístit jinam, musí být o této skutečnosti uvědomen poradce chovu.

 

2. Utracení štěňat v chovech v případě slabosti, nevyléčitelné nemoci, těžkého poranění, genetické nebo vrozené vady nebo celkového vyčerpání smí provádět pouze veterinární lékař.

 

3. O narození štěňat je chovatel povinen podat do 10 dnů písemnou zprávu poradci chovu, která obsahuje:

 

 • základní identifikační údaje - datum krytí a vrhu
 • počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat
 • pohlaví
 • barvy štěňat
 • zda štěňata jsou ponechána matce nebo předána kojné feně, v tom případě i adresu držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných

 

4. O narození štěňat je chovatel povinen podat informaci držiteli krycího psa.

 

5. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dní. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem.

 

6. Maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně, ideální počet je jeden vrh ročně.

 

7. Kontrola vrhu chovatelem je provázena bezprostředně po porodu.

 

8. V případě, že celý vrh je při narození zdravotně v pořádku, uvede tuto skutečnost při hlášení vrhu chovatel na druhou stranu tiskopisu „Zpráva o hlášení vrhu“ a odešle poradci chovu. Vyskytnou-li se zdravotní problémy, nález zdokumentuje na druhou stranu tohoto tiskopisu veterinární lékař.

 

9. Bude-li vysloveno a předáno neanonymní podezření, že chovatel nevytváří feně a štěňatům dostatečně kvalitní životní podmínky, je tento chovatel povinen umožnit kontrolu vrhu provedenou dvěma členy výboru. V případě, že tato kontrola shledá podmínky za splňující normy, náklady spojené s kontrolou hradí neanonymní navrhovatel. Budou-li však shledány podmínky za nedostačující, či v rozporu, náklady spojené s kontrolou hradí chovatel, z tohoto pak budou vyvozena kárná opatření nejen v rámci klubu, výsledky budou jmenovitě zveřejněny v klubovém Zpravodaji a na klubových webových stránkách. V případě, že neanonymní návrh kontroly podá nečlen, bude po něm požadováno složení kauce. Kontrola vrhu bude ohlášená a provedená členy výboru v nejbližším možném termínu.

 

10. Testy DNA pro potvrzení dat uvedených v průkazu původu nařídí výbor KABT resp. poradce chovu:

 

a) má-li poradce chovu podezření, že uvedený původ neodpovídá skutečnosti

 

b) je-li vznesen neanonymní podnět, že uvedený původ neodpovídá skutečnosti

 

V obou případech stanoví výbor veterinárního lékaře, který provede odběry vzorků a laboratoř, která provede vyšetření. Náklady hradí klub. V případě, že deklarované rodičovství nebude potvrzeno, uhradí klubu veškeré náklady chovatel – tímto se nevylučují další sankce (vyloučení z klubu, nevystavení PP, další postih dle zákonů ČR). V případě, že rodičovství je potvrzeno, hradí náklady kontroly podle bodu a) klub, podle bodu b) navrhovatel. Je-li navrhovatel nečlen klubu, bude od něj před nařízením vyšetření požadováno složení kauce.

 

 

 

IX. ZÁPISY ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY

 

Bulteriér + miniaturní bulteriér:

 

1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je přihláška zápisu vrhu štěňat.

 

 • část krycího listu A+B se vrací poradci chovu do 10 dní po krytí;
 • část krycího listu C+D (a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP, včetně dokladu o chovnosti psa) se zasílá nejpozději do 28 dní stáří štěňat na ČMKJ vše najednou k přidělení čísel zápisu štěňat;
 • přihláška k zápisu vrhu štěňat po očipování se musí odeslat Plemenné knize ČMKJ nejpozději do 3 měsíců od data vrhu z důvodu vydání PP štěňatům.

 

2. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou.

 

3. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.

 

4. Štěňata se zapisují do Plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

 

 

 

X. Smlouva mezi KABT a majitelem psa/feny o poskytování služeb nečlenovi

 

 

 

1. Smlouva může být uzavřena pouze vždy na jeden kalendářní rok.

 

2. Nečlen je povinen dodržovat veškeré normativy FCI, ČMKU, ČMKJ, KABT, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení, Řád ochrany zvířat při chovu psů, k čemuž se musí ve smlouvě zavázat.

 

3. Platnost krycích listů (datum krytí), na kterých je uveden pes nebo fena nečlena, končí nejpozději 31. prosince roku, na který byla smlouva uzavřena. V případě nevyužití krycího listu a prodloužení smlouvy je nutné vystavení nového krycího listu.

 

4. Krycí pes v majetku nečlena může být používán v chovu, splnil-li podmínky chovnosti, majitel má uzavřenou platnou smlouvu s klubem a pes je za poplatek uveden v seznamu krycích psů. Platby provádí nečlen na číslo účtu: 157469587/0600 a uvádí příslušný variabilní symbol: uzavření smlouvy 550 ( cena 500.- Kč), vystavení krycího listu 110 ( cena 500.- Kč), uvedení v seznamu krycích psů 660 ( cena 500.- Kč).

 

Potvrzení chovnosti v PP psa nebo feny, vystavení PP, exportní PP, přiznání šampionátů a další zápisy do PP provádí plemenná kniha, resp. ČMKU/ČMKJ a účtuje podle svých ceníků. Účast na popisných svodech a výstavách pořádaných KABT není vázána na členství nebo smlouvu.

 

5. KABT si vyhrazuje právo účtovat nečlenům za služby poplatky odlišné od zvýhodněných poplatků, určených členům.

 

6. Inzerce na internetových stránkách klubu je určena pouze pro členy.

 

 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu KABT vyplývající z řádu ČMKU/ČMKJ se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení, pokutě, pozastavení členství, případně vyloučení z KABT.

 

2. Práva a povinnosti členů klubu a orgánů klubu, které nejsou výslovně upraveny tímto Organizačním řádem, se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR.

 

3. Tento OŘ je v souladu se závěry členské schůze ze dne 12. 10. 2013, nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2014. Organizační řád je prováděcím předpisem ke Stanovám KABT.

 

 

 

Podle rozhodnutí členské schůze ze dne 14/10/06 zpracováno a schváleno výborem KABT 08/12/06

Upraveno podle rozhodnutí členské schůze ze dne 15/09/07 a výborové schůze ze dne 09/02/08

Upraveno podle rozhodnutí výborové a členské schůze KABT 25/10/08

Upraveno dle rozhodnutí členské schůze dne 11. 9. 2011 a výborové schůze ze dne 10. 11. 2011.

Upraveno dle rozhodnutí členské schůze ze dne 15. 9.2012.

Upraveno dle rozhodnutí členské schůze dne 12. 10. 2013 a výborové schůze ze dne 10. 3. 2014.

Upraveno dle rozhodnutí výborové schůze ze dne 27. 8. 2014.

Upraveno dle rozhodnutí členské schůze ze dne 15. 11. 2014.