Jak uchovnit psa

Lešanská 1176/2a
Chodov, Praha 4
bulterierclub@email.cz

|

POSTUP K UCHOVNĚNÍ PSA

Platí pro standardního bulteriéra a miniaturního bulteriéra

1) Jednou z podmínek pro uchovnění psa je absolvování 1 výstavy na území České republiky, nebo zahraniční pod hlavičkou FCI s oceněním výborný ve věku minimálně 9 měsíců na výstavě vyššího typu (národní, mezinárodní, klubová, speciální).

2) Další podmínkou je absolvování chovného svodu minimálně ve věku 9 měsíců.

3) Členství majitele v klubu nebo Smlouva o poskytování chovatelského servisu nečlenovi KABT. Poplatky pro nečleny uvedeny v příloze smlouvy.

4) Absolvovat test sluchu BAER (s výsledkem oboustranně slyšící +/+)

5) Vyšetření ledvin na PKD (s výsledkem zdravý)

6) Po splnění těchto podmínek zašle majitel psa poradci chovu na adresu: Jitka Zezulová, Na Budínku 39, Kobylnice, PSČ 66451

tyto dokumenty:

- originál průkazu původu

- oboustrannou kopii průkazu původu

- kopii výstavních posudků

- kopii svodové karty

- fotografii (lze zaslat i na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) Fotografii psa ve výstavním postoji (nikoliv rodinná fota, a pod.)!

- originální zprávu od vet.lékaře na test BAER a nebo jeho úředně ověřenou kopii. Pokud je zapsáno v gene, tak jeho kopii.

- originální zprávu od vet.lékaře na test PKD a nebo jeho úředně ověřenou kopii. Pokud je zapsáno v gene, tak jeho kopii.

- originální zprávu od vet.lékaře na test PLL a nebo jeho úředně ověřenou kopii - platí pouze pro MBT

- kopie testu rodičů,platí pokud jsou oba PLL Clear, pokud nemá daný jedinec v PP - platí pouze pro MBT.
Pokud je zapsáno v gene, tak jeho kopie.

Povinné vyšetření sluchu metodou BAER BT + MBT

S platností od 1. 4. 2014 je při žádosti o uchovnění vyžadováno u psa i feny doložení výsledků vyšetření sluchu metodou BAER, a to se závěrem +/+, tj. oboustranně slyšící. Test BAER je platný od 6ti týdnů věku zvířete, kdy je jasná identifikace. Uznány budou pouze výsledky dodané tak, aby byla garantována jejich autentičnost – dle originálu zprávy veterinárního lékaře.

Povinné vyšetření ledvin na PKD (polycystická ledvina) BT

S platností od 1. 4. 2014 je při žádosti o uchovnění vyžadováno u psa i feny doložení výsledků sonografického vyšetření ledvin, nebo DNA testu, a to se závěrem ledviny bez cyst a pes vhodný k chovu. Test na PKD vyšetřený metodou DNA lze provádět tak, že je jasná identifikace zvířete. Sonografické vyšetření ledvin je platné od 12ti měsíců věku zvířete, musí být provedeno jedním z akreditovaných veterinářů klubu. Uznány budou pouze výsledky dodané tak, aby byla garantována jejich autentičnost – dle originálu zprávy veterinárního lékaře. Všechna zdravotní vyšetření nutná k chovu, budou zapsána do průkazu původu daného psa/feny při uchovnění poradcem chovu, proto jsou testy platné po celou dobu chovnosti daného jedince.

Povinné vyšetření na PKD – sonograficky pro MBT

S platností od 1. 4. 2014 bude při žádosti o uchovnění vyžadováno u psa i feny doložení výsledků sonografického vyšetření ledvin, a to se závěrem – bez nálezu, jedinec vhodný do chovu. Sonografické vyšetření ledvin je platné od 12ti měsíců věku zvířete, musí být provedeno jedním z akreditovaných veterinářů klubu. Uznány budou pouze výsledky dodané tak, aby byla garantována jejich autentičnost – dle originálu zprávy veterinárního lékaře. Všechna zdravotní vyšetření nutná k chovu budou zapsána do průkazu původu daného psa/feny při uchovnění poradcem chovu, proto jsou testy platné po celou dobu chovnosti daného jedince.

Povinné vyšetření na luxaci čočky pouze pro MBT:

S platností od 18. 6. 2013 se mohou testy provádět po dovršení 6ti týdnů věku zvířete, kdy je u zvířete jasná identifikace. Do chovu lze zařadit jedince s výsledkem Clear (čistý, N/N), nebo Carrier (přenašeč, N/P). Uznány budou pouze výsledky dodané tak, aby byla garantována jejich autentičnost – dle originálu zprávy veterinárního lékaře. Uznány budou pouze výsledky, kde bude odběr provádět veterinární lékař, který potvrdí formulář o odběru vzorku (umístěn v dokumentech ke stažení: DNA PLL protokol). Tento test se provádí u jedinců ze spojení Clear (zdravý) x Carrier (přenašeč). U jedinců Clear x Clear se dokládají testy rodičů (ověřená kopie a nebo zápis v PP), pokud není zapsáno u daného jedince v kolonce otec/matka.

Poradce chovu zkontroluje, zda pes splnil podmínky pro uchovnění a odešle průkaz původu na Plemennou knihu.

Všechny podklady pro uchovnění  také zaslat poradci chovu na email - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Z Plemenné knihy přijde majiteli průkaz původu na dobírku s označením, že pes byl zařazen do chovu (prosím nezapomínejte vyplnit v průkazu původu jméno + adresu majitele psa!)

Pes může být použit k chovu nejdříve ve věku 15 měsíců! Proto si žádejte o uchovnění po splnění věkové hranice 15 měsíců